Resultatfall for Statoil

Konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre. Foto Statoil

Statoil leverer et justert driftsresultat på 857 millioner USD i første kvartal 2016.

Justert driftsresultat var 857 millioner USD i første kvartal, sammenlignet med 2 945 millioner USD i samme periode i 2015. Nedgangen skyldtes betydelig lavere væske- og gasspriser, delvis motvirket av god drift og reduserte underliggende driftskostnader. Justert driftsresultat etter skatt var 122 millioner USD i første kvartal, en nedgang fra 902 millioner USD i samme periode i fjor.

Kontantstrøm fra driften var 2 205 millioner USD i første kvartal, sammenlignet med 3 740 millioner USD i samme periode i fjor. I lys av de lave væske- og gassprisene i kvartalet, opprettholdt Statoil en sterk finansiell posisjon og i slutten av kvartalet var Statoils gjeldsgrad 28,1 %. Organiske investeringer var 2,4 milliarder USD i de første tre månedene av 2016.

Styret har besluttet å betale et utbytte på 0,2201 USD per aksje for første kvartal 2016. Med forbehold om godkjennelse av det foreslåtte utbytteaksjeprogrammet under generalforsamlingen 11. mai 2016, vil aksjonærene kunne velge å motta utbytte for første kvartal i nyutstedte aksjer i Statoil med 5 % rabatt.

- Våre finansielle resultater ble påvirket av lave olje- og gasspriser i kvartalet. Vi leverte god drift på tvers av alle forretningsområder, høy produksjonseffektivitet og resultater i tråd med forventningene fra raffinering og handel med oljeprodukter. Guidingen for 2016 ligger fast, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre (bilde).

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter