Legger ikke ned på Strendene

 

LIKEVEL: Plass-sjef Annbjørg Skjerve for Aker Solutions på Strendene, er snart ferdig med leveransen av rør til Aasta Hansteen-feltet. foto: Morten hofstad

Petro Puls: Morten Hofstad

Aker Solutions har bestemt seg for ikke å stenge virksomheten på Strendene i Sandnessjøen.

Året startet med nyheten om at Aker Solutions ikke fikk omfattende vedlikeholdsavtaler med Statoil, kontrakter som ville kunne bidra til langsiktig aktivitet i produksjonsanlegget på Strendene i Sandnessjøen. I forbindelse med omfattende nedtrapping av aktiviteten i Aker Solutions, på flere kanter av landet, meldte selskapet at de ville stenge anlegget i Sandnessjøen i tre år når leveransen til Subsea7 for Aasta Hansteen-feltet er ferdig.

Færre enn ti

Men nå bekrefter Aker Solutions at de likevel vil holde en viss aktivitet på anlegget.

– Det stemmer at det fortsatt skal være noe aktivitet ved fabrikasjonsanlegget i Sandnessjøen. Tidligere i år varslet vi at det ville bli innført midlertidig stans ved anlegget som følge av markedsforholdene, som et ledd i en omstillingsprosess innenfor MMO (vedlikehold og modifikasjon). Denne pågår fortsatt, skriver pressesjef Anne Cecilie Lund-Andersen i en epost til Helgelands Blad.

– Selskapet ser det i midlertidig nå som hensiktsmessig å holde en mindre del av driften i gang for ivareta verdier samt å kunne ta på oss mindre oppdrag lokalt. Dette vil omfatte et begrenset antall ansatte, og oppgaver vil bli utført i samarbeid med verftet vårt i Egersund.

– Utover dette kan jeg påpeke at det er et langsiktig mål for oss å fortsatt være til stede i Sandnessjøen når markedet endrer seg, ifølge Lund-Andersen.

Verkstedet hadde en periode rundt 40 egne ansatte. Det er på det rene at tallet har blitt redusert utover våren, og at bedriften trolig vil telle færre enn ti når leveransene det arbeides med nå blir levert.

Politisk trykk

Utover våren skal det ha vært relativt høy aktivitet, både politisk og mellom aktører i industrien, for å forhindre at anlegget i Sandnessjøen ble helt stengt og alle ansatte satt på porten. Det oppfattes som vesentlig forskjellig at det er lys og varme i hallene, når spørsmål om nye oppdrag måtte komme.

– Vi har regelmessige møter med aktører tilknyttet petroleumsindustrien, også på Helgelandskysten, melder statssekretær Elnar Remi Holmen (Frp) i Olje- og energidepartementet, dermed uten å bekrefte at politisk ledelse i departementet faktisk har vært inne i prosessen med synspunkter i saken.

– Vi har hatt fornuftige samtaler med aktører som oljeselskap og ledelsen i Aker Solutions, og registrerer vilje blant aktørene om at Aker Solutions fortsatt skal være til stede i Sandnessjøen med fabrikasjon. Dermed står dørene åpne for nye muligheter, sier ordfører i Alstahaug, Bård Anders Langø.

¤ Foruten verkstedet på Strendene, har Aker Solutions rundt 50 ansatte på ingeniørkontoret på Horvnes.

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter