Multiconsult etablerer seg i Sandnessjøen

Multiconsult ser muligheter der Aker Solutions reduserer. foto: Morten Hofstad

 

Multiconsult etablerer seg i Sandnessjøen, og overtar fire medarbeidere fra Aker Solutions.

Multiconsult åpner kontor i Sandnessjøen og overtar fire ansatte fra Aker Solutions, etter at Aker Solutions har måttet kutte i kapasiteten over hele landet.

– Multiconsult har hatt en konstruktiv dialog med Aker Solutions om å ansette noen av ressursene som blir ledige. Det er nå avgjort at fire personer vil begynne i Multiconsult og danne kjernen i etableringen av selskapet i Sandnessjøen, melder Multiconsult.

Mer på Helgeland

Multiconsult har i dag kontorer i alle de tre nordligste fylkene i Norge, inklusive Svalbard. Totalt har selskapet 160 medarbeidere i Nord Norge. Multiconsult arbeider nå med å etablere en sterkere tilstedeværelse i Bodø, Salten-området og Helgeland. Selskapet har i dag medarbeidere både i Bodø og Mo i Rana.

– Ved en etablering i Sandnessjøen skaper selskapet et sterkt triangel i den sørlige delen av ressurs- og industrifylket Nordland. I det nordlige Nordland har Multiconsult kontorer i Narvik og på Sortland, heter det i meldingen.

– Vi er veldig fornøyd med å ha etablert en tilstedeværelse i Sandnessjøen. Gjennom videre utvikling vil denne etableringen, sammen med Multiconsults generelt sterke posisjon i Nord-Norge, bidra til å styrke selskapets posisjon i den sørlige delen av Nordland, sier Arnor Jensen, direktør for forretningsenhet Nord i Multiconsult.

– Betydelig utvikling

– Sandnessjøen har i de siste årene hatt en betydelig utvikling. Byen har lange tradisjoner innen maritim virksomhet og verftsindustri. I de siste årene har Sandnessjøen utviklet en moderne service - og forsyningsbase for olje- og gassfelt i Norskehavet. Byen, og omegnen til byen, er sentralt lokalisert for den framtidige veksten som vil komme innen havbruk, de har betydelig aktivitet rundt vannkraft og det er en betydelig industriaktivitet i dette området. Dette er næringsvirksomheter som Multiconsult har lange tradisjoner å betjene, i tillegg til selskapets omfattende virksomhet innen bygg og eiendom, samferdsel og infrastruktur, framgår det av pressemeldingen.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter