Kansellerer riggkontrakt

Foto: Seadrill

Statoil har på vegne av Aasta Hansteen-lisensen besluttet å kansellere kontrakten med Seadrill for boreriggen West Hercules.

Riggen har vært på kontrakt med Statoil siden 31. januar 2013, og har det siste halvannet året gjennomført en letekampanje offshore Newfoundland, Canada. 

Opprinnelig plan var at Aasta Hansteen-lisensen skulle overta riggen andre kvartal 2016 for en borekampanje som skulle starte rundt 1. juli 2016. 

Oppstart av Aasta Hansteen-feltet ble høsten 2015 utsatt med ett år, til siste halvdel av 2018, derfor utsettes nå også boreprogrammet på feltet. Dette gjøres blant annet fordi det ikke er ønskelig å ha brønnene ferdigstilt for tidlig i forhold til oppstart av produksjonen. 

Kontrakten med West Hercules var opprinnelig til 31. januar 2017.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter