Technip Norge AS fornyer rammeavtale med NorSea Group AS

Foto: NorSea Group AS

NorSea Group AS (NSG) har signert en fornyet rammeavtale om levering av base- og havnetjenester til Technip Norge AS. Rammeavtalen, som opprinnelig ble inngått i 2009, har nå blitt forlenget ut 2018 med opsjon på 2 x 1 år.

Tjenestene som inngår i avtalen, er blant annet ulike base-og logistikktjenester samt støtte i forbindelse med maritime aktiviteter, avfallshåndtering og teknisk arbeid.

Avtalens omfang er betydelig og involverer 9 av NSGs selskaper langs norskekysten og i Storbritania. Arbeidet vil bli utført av NorSea AS, Stordbase AS, Coast Center Base AS, Vestbase AS, Helgelandsbase AS, Polarbase AS, Maritime Waste Management AS, Maritime Logistic Services AS og NorSea Group (UK) Ltd.

NSG og Technip har hatt et nært samarbeid i mange år, og dette er andre gang avtalen utvides. Selskapene har også felles interesser i det som skjer i offshore-vindmarkedet, og arbeider for tiden sammen på Statoil Hywind Scotland Pilot Park-prosjektet som pågår på Stodbase.

 

 

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter