Inngår samarbeidsavtale med Det norske oljeselskap

Foto: Petro Artic

Det norske og Petro Arctic har forlenget samarbeidsavtalen for 3 år, melder Petro Arctic. Vi er veldig glad for at Det norske gir oss fornyet tillit som samarbeidspartner, sier prosjektdirektør Nina Kivijervi Jonassen i Petro Arctic. Bildet viser Petro Arctic sammen med en entusiastisk gjeng ved Det norskes Harstad-kontor.

En del av målsetting med samarbeidsavtalen er at vi sammen skal bidra til bedre informasjon rundt petroleumsnæringen i landsdelen, samt utvikle en mer konkurransedyktig leverandørindustri i nord. Dette skal igjen gi økte ringvirkninger og gode rammebetingelser for næringen i landsdelen. Vi har også avtale om konkrete samarbeidsprosjekter ved behov informerer Kivijervi Jonassen.

Høy aktivitet i nord

Det norske er et spennende selskap som er ambisiøs og i sterk vekst på norsk sokkel og vi er veldig glad for å få utvikle vårt samarbeid videre også de neste årene sier en meget fornøyd prosjektdirektør i Petro Arctic. Selskapet har et sterkt fokus på Barentshavet og er største eier i feltet Gotha i Barentshavet, hvor Lundin Norway er operatør, sier Kivijervi Jonassen. Gjennom tildelingene i 23. lisensrunde fikk Det norske tildelt ett operatørskap og to partnerskap. Vi i Petro Arctic gratulerer med tildelingene som vi tror gir selskapet flere muligheter for vekst og verdiskapning i nord, sier hun.

Alltid videre på norsk sokkel

Det norske er et selskap som leverer i henhold til sin visjon sier leder for selskapets nordnorgeskontor, Terje Solheim. Selskapet har mer enn doblet i antall ansatte og mangedoblet i produksjon de siste 3 årene. Mest kjent er kjøpet av kjøpet av Marathon Norge med Alvheimfeltet. Videre har selskapet kjøpt Svenska Petroleum, Premier oil Norge og Noreco samt mange andeler i flere lisenser. På slutten av året starter Det norske opp produksjonen på Ivar Aasen feltet på Utsirahøyden hvor vi også er med i Johan Sverdrup.

Solid kompetanse i Harstad

Det norske oljeselskap har sitt hovedkontor i Trondheim, mens Nord-Norgeskontoret er etablert i Harstad. Her har vi rundt 14 ansatte som har fokus på leting og utvikling i Barentshavet, informerer Terje Solheim.

Det er i hovedsak geologer som er engasjert ved Nord-Norges kontoret. Disse har opparbeidet seg svært god kunnskap om Barentshavet gjennom de 9 årene selskapet har vært etablert i nord, sier Solheim. Vi er veldig glad for tildelingene i 23. lisensrunde som vil gi flere nye spennende områder å utvikle for våre geologer, sier en fornøyd Solheim.

Fokus på FoU

Vi har stor tro på at det ennå er mye å hente ut av de strukturene vi ser i ulike områder i Barentshavet og selskapet har høyt fokus på forskning og utvikling, da vi tror dette er nøkkelen til å drive vår aktivitet mer miljø- og kostnadseffektivt fortsetter Solheim. Det er fortsatt en del ugjort innen geologisk forståelse, men størst potensiale er det nok å finne frem til mer kostnadseffektive løsninger for leting og produksjon.

Det norske er engasjert i flere store forsknings- og utviklingsprosjekter og her i nord er det ARCEx CIRFA som er de største.

Petro Arctic er leverandørnettverket for petroleumsprosjekter i nord og gjennom samarbeidet med har vi tro på at vi skal bygge en næring til beste for landet, folket og miljøet i nord avslutter Terje Solheim i Det norske oljeselskap.

 

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter