Planlegger oljemottak på Veidnes

 

Statoil og partnere har gjort konseptvalg for Skrugard-feltet i Barentshavet.

 

Konseptet omfatter flytende produksjonsenhet med rør til land og anlegg for mottak av olje fra Skrugard på Veidnes utenfor Honningsvåg i Finnmark.

Oppstart i 2018.

- Konseptvalget med ilandføring av olje fra Skrugard til Veidnes er et av høydepunktene i videreutviklingen av norsk olje og gassindustri. Dette vil kunne innlede en ny industriell epoke. Med dette konseptvalget har vi lagt til rette for videre leting og verdiskaping av mulige framtidige funn, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge (UPN).

280 kilometer rør

Skrugard- og Havis-funnene planlegges bygget ut med en felles infrastruktur.  Produksjon fra Skrugard og Havis skal knyttes opp mot en halvt nedsenkbar flytende installasjon via et undervannsproduksjonssystem lokalisert på et havdyp på cirka 380 meter. Daglig produksjon er estimert til nærmere 200.000 fat oljeekvivalenter.

Oljen føres deretter gjennom et om lag 280 kilometer langt rør fra Skrugard til Veidnes utenfor Honningsvåg. Der vil oljen bli ført i rør direkte inn til et oljelager. Oljen blir lagret i to fjellkaverner og transportert videre i rør til kaien for transport. Det er foreløpig anslått at det vil kunne komme 50-100 råoljetankere per år til terminalen.

- Dette er et ledd i ambisjonen om å gjøre Nord-Norge til landets neste store petroleumsregion.
 Vi er glad for å ha fått på plass et godt konsept og håper dette kan danne grunnlag for et godt samarbeid med lokale  myndigheter og lokalt næringsliv også fremover, sier Michelsen.

Omfattende leting

Statoils letekampanje vil bestå av ni nye prospekter i Barentshavet som bores i løpet av 2013-2014, med oppstart i Skrugard-området der det skal bores fire nye prospekter.

-Vi har evaluert nærområdet knyttet til den 22. lisensrunden og ser oppsider i lisensen. Vi ser ytterlige muligheter utover de fire planlagte brønnene. Fordi vi ser dette potensialet, er det viktig å ha et konsept som også sikrer nødvendig fleksibilitet til å kunne knytte framtidige funn til oljemottaket på Veidnes, sier Michelsen.

 

Fakta om Skrugard (PL532)

Lokalisering: Barentshavet i blokkene 7219/9 og 7220/4,5,7, ca. 100 km nord for Snøhvit, 150 km fra Goliat og nærmere 240 km fra Melkøya. Havdypet er 360-390 meter, 7 km mellom Skrugard og Havis.

Funnet: Skrugard april 2011, Havis januar 2012

Volumer: Foreløpige volum anslag ligger i størrelsesorden 400 – 600 millioner fat olje. Området betraktes å være prospektivt.

Tidsrammer: Ambisjon om å gjøre konseptvalg i 2013, levere PUD i 2014 og produksjonsstart i 2018. Vil bidra med betydelige volumer i 2020.

Investeringer: Ikke klart før enn investeringsbeslutning gjøres

Partnere: Statoil operatør (50%), ENI 30%, Petoro 20%

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter