- Er knapt halvveis

SLO TILBAKE: Oljedirektør Bente Nyland brukte foredraget i Kulturbadet til å korrigere forestillinger som verserer i det politiske ordskiftet om dagen. foto: Morten Hofstad

Tross sine 50 år, er den den norske oljenæringen knapt halvveis i livet, skal vi tro direktøren i Oljedirektoratet.

Bente Nyland har sine aner på Ulvangen i Leirfjord, og har kanskje derfor hatt en spesiell inspirasjon til å besøke konferansen Offshore Nordland flere ganger. Onsdag holdt hun et innlegg som rokket ved gjengs oppfatning i det politiske ordskiftet om at oljealderen i Norge er på hell.

15 til 2050

Som eksempel viste hun prognoser for de 15 største oljefeltene som i dag er i full drift på norsk sokkel. Alle kommer fortsatt til å produsere når vi runder år 2050. Og vi har fortsatt ikke boret en eneste letebrønn i de lovende øst i Barentshavet.

Tross fallende investeringer mener oljedirektøren vi fortsatt vil ligge godt over nivået for bare få år tilbake framover mot 2020.

- Vi ser flere lyspunkt nå. Oljeprisen er nær doblet siden årsskiftet. Men erfaringsvis tar det et par år før hjulene ruller for fullt igjen.

Vellykket grep

Oljedirektøren kom med et velrettet spark til kritikken mot den såkalte «leterefusjonsordningen», der kritikerne vil ha det til at staten gir oljeselskapene pengegaver for å gjennomføre mislykkede leteoperasjoner.

- Funn som er gjort innenfor denne ordningen representerer en netto kontantstrøm til det norske samfunnet på 2.000 milliarder kroner, altså etter at letekostnadene er trukket fra, sa Nyland. 500 av disse milliardene får storsamfunnet fra Norskehavet.

Mest i nord

Bente Nyland tror det vil være mest å hente fra leteaktivitet utenfor de tre nordligste fylkene.

- Vi har nå produsert nær halvparten av de reservene som tror er å finne på norsk sokkel. Fortsatt finnes over halvparten av det vi mener er uoppdagede ressurser i nord, en fjerdedel av dette i Norskehavet.

- En tredel av de uoppdagede ressursene i Norskehavet mener vi befinner seg utenfor Lofoten og Vesterålen. Dette er derfor det mest attraktive området i Norskehavet, sa Bente Nyland på konferansen.

• Nyland understreket at uten nye funn vil den daglige norske produksjonen av olje og gass, som i dag er rundt to millioner fat, kunne være halvert allerede fra 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter