Foto: Morten Hofstad

Fredagens nyhet om at Aker-konsernet overtar BP Norge har stor relevans på Helgeland. I Sandnessjøen vil rundt 130 arbeidsplasser være direkte berørt av bransjeendringen, med lokalt ansatte i BP, og leverandørene Asco, Score, Svetek og Aker Solutions. Legger vi til medlemsbedriftene i Helgeland V&M kan vi legge til ytterligere flere hundre til. Med andre ord; utfallet av sammenslåingen har allerede stor betydning her lokalt.

En sammenslåing av to firma i samme bransje, vil utløse kutt av jobber. Det er ofte en hovedgrunn til at sammenslåinger skjer. Lederfunksjoner ved de respektive hovedkontorene i Trondheim og Stavanger er allerede annonsert flyttet til Aker-senteret på 
Fornebu. Men de etablerte driftsmiljøene er det trolig mindre fornuftig å rive opp. Der sitter staber med fagfolk og jobber med konkrete driftsoppgaver det neppe lønner seg å flytte så mye på.

Det spesielle i dette tilfellet er at det nye selskapet, Aker BP ASA, vil vokse kraftig i årene som kommer. Det vet vi på grunn av utbygginger som pågår for fullt ute på sokkelen. Dette er dermed ikke en sammenslåing av to selskap som er i kutt-modus.

BP-kontoret i Sandnessjøen, og basefunksjoner på Helgeland, er lokalisert gjennom et relativt detaljert vedtak i Stortinget. Daværende ordfører Magne Greger, og prosjektleder for «Skarv til Helgeland», Eirik Hansen, fikk viktig drahjelp fra sentrale folk i BP Norge til å lande stortingsvedtaket. Det uhyre viktige arbeidet utløste milliardinvesteringer i Sandnessjøen, som vil ha betydning for utviklingen i flere tiår framover.

For et lite sted, i en stor bransje, er slike prosesser helt avgjørende for «å være på ballen», vite hva som egentlig skjer, og rett og slett veive med flagget (eventuelt kommunevimpelen) der beslutninger tas. Alstahaug tar for tiden denne jobben på vegne av Helgeland gjennom et samarbeid med oljekommunene Harstad og Hammerfest.

Internt i bedriftene er slik påvirkning også avgjørende. Vi har grunn til å tro at når industrianlegget på 
Strendene likevel ikke blir stengt i tre år, har det sammenheng med godt arbeid lokalt for å synliggjøre oppover i Aker Solutions hva som finnes av kapasitet og kunnskap i og omkring bedriften.

Her i avisa ønsker vi å bidra gjennom å lage magasinet Petro Puls, som i hovedsak kommer ut på andre kanter av landet. Der kan man blant annet lese om flinke helgelendinger som har grepet mulighetene. Utviklingen av Aker BP ASA ser vi på som enda en god mulighet for Helgeland, som bare venter på å bli grepet.

 
Morten Hofstad
Redaktør
Helgelands Blad
97 055 021


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter