Klar til å levere prestisjeprosjekt

GJORDE JOBBEN: Fra venstre: Tre av sveiserne, fra venstre: Trond Magnarsen, Linda Nybakk, og Joakim Kristiansen, sammen med konstituert sjef, Espen Gleinsvåg.

 

To år etter at kontrakten med Sub-sea7 ble signert, forberedes levering av produkter til Aasta Hansteen-prosjektet. Aker Solutions Strendene er veldig stolte.

Stemningen i bedriften er preget av både stolthet og vemod, siden et par titalls ansatte i verkstedet på Strendene mister jobben i Aker Solutions når leveransen er fullført i løpet av de nærmeste dagene.

Lokalt prosjekt

Produktene, som for tiden klargjøres rundt på uteområdet på Strendene, kalles «Spools and Spreaderbars». Rørene, eller «ekspansjonsløyfene», skal knytte sammen havbunnsinstallasjonene som ble bygd og levert fra Sandnessjøen og Egersund i fjor sommer, og satt ned på 1300 meters havdyp på Aasta Hansteen-feltet vest av Bodø.

Hele rør-prosjektet fra tilbudsfasen, planlegging, prosjektledelse, innkjøp, kvalifisering av sveiseprosedyrer, stålarbeid og dokumentasjon, er utført lokalt.

– Aker Solutions leverte det beste forslaget til løsning, ut fra en helhetlig vurdering, sa prosjektdirektør Stian Sande i Subsea7 da han signerte kontrakten i Sandnessjøen for ganske nøyaktig to år siden. Subsea7 har igjen oppdraget for operatørselskapet Statoil innenfor en kontrakt på Aasta Hansteen-utbyggingen for i overkant av to milliarder kroner.

Seks rør

Fem 12 tommer store rør, og ett på 14 tommer, hver med en lengde på 50-70 meter, monteres i disse dager sammen ute i friluft, slik at de kan løftes om bord på et konstruksjonsfartøy.

– Dette er et veldig spennende prosjekt for oss i Sandnessjøen, sier konstituert leder for fabrikasjon i Aker Solutions Sandnessjøen, Espen Gleinsvåg.

En av utfordringene i prosjektet er å tilpasse lengden på rørene. De helt nøyaktige avstandene mellom koblingspunktene blir målt ute i havet med en fjernstyrt miniubåt, før rørene kappes, sveises og overflatebehandles på land.

– Prosjektet er krevende, både med tanke på kvalitet og håndtering av underleverandører. Nå i sluttfasen jobber vi intensivt for å rekke kundens frister.

Avansert sveis

Rørene er utført i en kombinasjon av karbon- og rustfritt stål, som setter store krav til fagkunnskapen hos sveiserne, og Gleinsvåg kan ikke få fullrost medarbeiderne som står på til det siste for å gjennomføre leveransen.

– Aker Solutions har ti dager på å ferdigstille hvert rør etter at siste målinger på lengder og elevasjoner er tatt ute på havbunnen. I vinduet på ti dager skal Aker Solutions kutte rørene, utføre sveis og kontroll av sveis, før rørene sendes til isolasjon hos en underleverandør. Deretter skal rørene trykktestes av en annen leverandør, før de fylles med glykolløsning og løftes ned til kai, forteller Gleinsvåg.

Flere er med

Foruten overflatebehandling, som gjøres av Bredero Shaw, bidrar lokale leverandører som Jægtvik Transport, Bolt Construction, Sinus, og Svetek, sammen med folk fra IKM, Aker Solutions Subsea, Subsea7, Statoil, og Nordic Crane.

– Vi har mange parallelle operasjoner og er avhengig av god logistikk og kommunikasjonsflyt mellom oss og underleverandørene våre. Her har våre egne ansatte, og alle som har vært involvert, virkelig stått på for å sikre enda en god leveranse fra Sandnessjøen, sier Espen Gleinsvåg.

• Aker Solutions vil etter leveransen til Subsea7 ha 6-7 egne ansatte ved anlegget på Strendene, i hovedsak knyttet til vedlikeholdskontrakten på Skarv-feltet, inntil annet arbeid måtte komme inn.

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter