Full fart i ferien

FULLE KAIER: Tre skip ved kai, og masse utstyr skal ut og inn. Det er slik Asco-sjef Ståle Edvardsen helst vil ha det, hele tida. Foto: Morten Hofstad.

 

Tre av verdens største og mest moderne konstruksjonsfartøyer er nå i sving på Aasta Hansteen-feltet, og går i skytteltrafikk fra Sandnessjøen.

– Installasjonsarbeidet som utføres på Aasta Hansteen-feltet i sommer av Subsea 7, gjøres med fartøyene «Seven Viking», «Normand Oceanic» og «Skandi Skansen». Skipene gir betydelig aktivitet ved forsyningsbasen i Sandnessjøen, forteller Ståle Edvardsen, som er basesjef for Asco i Sandnessjøen.

Asco gjennomfører ferieavvikling for baseoperatørens 27 egne ansatte på Horvnes, men aktivitetsnivået gjennom sommermånedene fører til behov for 7-8 sommervikarer og innleide fagfolk.

Ny båt

Søndag kom «Skandi Skansen» inn for å starte lastingen av fortøyningene til Aasta Hansteen-plattformen, som skal legges ut på havbunnen i påvente av plattformens ankomst på feltet, trolig på forsommeren 2018. «Skandi Skansen» vil trolig ha base i Sandnessjøen ut august.

Fra Strendene skipes rørsystemer som Aker Solutions har bygd.

Totalt er det planlagt rundt 15 anløp av disse tre fartøyene fra slutten av juni fram til siste halvdel av august.

– Antall anløp i seg selv er ikke så høyt, men disse anløpene skaper betydelig mer aktivitet enn anløp av et regulært forsyningsfartøy, siden det er svært mye, og ofte mer komplisert, håndterbart utstyr som skal mobiliseres ved disse anløpene, forteller Edvardsen.

Mye å gjøre

Skipsanløpene gir jobb for flere aktører i land.

– For Asco skaper anløpene betydelig ekstra aktivitet, siden det tidvis krever døgnbemannet base. Tungt og vanskelig håndterbart gods skal håndteres i løpet av en ganske tettpakket timeplan mens fartøyene ligger til havn. Fartøyene krever også døgnbemannet ISPS-vakt (både på Horvnes og på Strendene), som genererer mye arbeid for Sandnessjøen Vaktselskap. De er leid inn av Asco for å drive med vakthold, forteller Edvardsen.

– Alstahaug Havnevesen høster også godt av anløpene ved betydelig økt fartøytrafikk.

– I tillegg til prosjektfartøyer og forsyningsfartøyer, har Horvnes også hatt et betydelig økt antall kystfraktbåter.

Handles varer

Da Helgelands Blad var på besøk mandag formiddag, var for eksempel folk fra Bilfinger engasjert ombord på «Skandi Skansen» for å sveise de 60 tonn tunge taukveilene med fortøyningsutstyr fast i dekket (seafastening).

– I tillegg til dette bunkres det store mengder vann, diesel og andre produkter som konsumeres av fartøyene. Aktiviteten skaper også ringvirkninger for transportselskaper, agenter, verksted-drift og andre aktører, forteller Edvardsen.

¤ Boreriggen «Songa Encourage» er trolig ferdig på Norne i løpet av juli, men «Deepsea Bergen» kan bli værende i Norne-området ut året. Riggene bidrar til at tre forsyningsfartøyer er i virksomhet med Sandnessjøen som base.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter