Vokser i kriseår

KLARER SEG: Daglig leder Stig-Helge Lilleholt i SveTek i Sandnessjøen. foto: Hilde Andreassen

Svetek klarte å øke aktiviteten i et år der offshorenæringen stoppet opp. Inntektene vokste med en million fra 2014, til 15,4 millioner kroner i fjor.

Netto overskudd ble snudd fra et tap på en halv million kroner, til et overskudd på nær en halv million i fjor. I snitt har bedriften på Strendene i Sandnessjøen gikk arbeid til 17 årsverk.

I desember fikk Svetek en del av den nye vedlikeholdsavtalen på Skarv-feltet, som medeier i Helgeland V&M. Tidligere i år ble Svetek tildelt avtale som foretrukken leverandør til Statoil i ti år framover. Foruten offshorenæringen, har Svetek hatt leveranser til havbruksnæringen og Kystverket, ifølge regnskapet for 2015.