– Nordland fra industri til olje

Nordland har foreløpig bare en drøy prosent av de norske petro-jobbene, men tallet er på vei opp.

 
 Adm dir i Norsk Olje & Gass, Gro Brækken, slår fast at den norske petroleumsnæringen skaper 250.000 jobber i Norge, direkte og indirekte. Tallet stammer fra en omfattende undersøkelse i regi av IRIS (International Research Institute of Stavanger).
 
Brækken presenterte undersøkelsen på årskonferansen i Norsk Olje & Gass.
– Nordland er industrifylket som er på vei inn i oljealderen. I dag er det hele 2 700 som jobber i bedrifter som leverer til petroleumsvirksomheten, sa Brækken.
– Helgelandsbase i Sandnessjøen har over lang tid vært et viktig knutepunkt for riggene som leverer på Nordlandssokkelen. Med Norne-feltet, og nå også Skarv-feltet, har Helgeland blitt regionen i Nordland med de største leveransene til petroleumssektoren.
Brækken trakk videre fram Bodø-regionen med sine eksportrettede bedrifter, Narvik-regionen med leveranser at høyt teknologisk innhold.
– Om et par år vil Aasta Hansteen-feltet bli bygget ut og komme i produksjon og gi ytterligere arbeidsplasser i fylket, sa Brækken.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter