Røkke fylte kassen

ANLEGGET: Aker Solutions er langsiktig leietaker i anlegget på Strendene. foto: Morten Hofstad

Aker ASA har lagt inn seks millioner kroner i kassen på firmaet som eier industrianlegget på Strendene i Sandnessjøen.

Aker ASA-firmaet, Strendene Eiendom AS, eier tomta og industrianlegget på Strendene. Strendene Eiendom har en 20 års leieavtale med Aker Solutions, som gir årlige inntekter på 4,5 millioner kroner. Husleia har ikke vært nok til å dekke alle kostnader, så egenkapitalen var borte i fjor høst.

Aker ASA valgte da å gi såkalt konsernbidrag, påfyll av egenkapital, på seks millioner kroner. Strendene Eiendom AS hadde ved årsskiftet gjeld til Aker ASA på 51,7 millioner. Hele anlegget har en bokført verdi i regnskapet til nær 50 millioner kroner.

Beholder aktivitet

I januar ble det klart at Aker Solutions ikke fikk forlenget vedlikeholdskontrakt med Statoil, en kontrakt som ville sikret større og mer langsiktig aktivitet i anlegget i Sandnessjøen. Først varslet Aker Solutions at aktiviteten i anlegget skulle stenges i tre år med virkning fra i sommer.

Men etter leveransen av røranlegg til Aasta Hansteen-utbyggingen i juni, valgte Aker Solutions å fortsette aktiviteten med en grunnbemanning på syv-åtte ansatte, i påvente av flere oppdrag.

Kjøpt privat

I februar kjøpte Røkke en serie eiendommer fra Aker ASA, deriblant Strendene Eiendom AS, til sitt private eierselskap TRG.

Hensikten med handelen ble i børsmeldingen oppgitt å være bidrag til å styrke kontantbeholdningen i Aker ASA, et konsern som blant annet omfatter kontroll med Aker Solutions og Kværner.

Aker BP

Tidligere i vår gjorde Aker ASA, gjennom eierskapet i oljeselskapet Det Norske, en av årets største oppkjøp ved å overta BP Norge, som har kontor i Sandnessjøen knyttet til driften av Skarv-feltet. Det nye oljeselskapet Aker BP skal formelt være på plass litt senere i høst.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter