Nyheten oljenæringen har ventet på i to år

Foto Statoil

Helt siden 2014 har et solid overskudd av olje i verdensmarkedet holdt oljeprisen nede. Nå viser ferske tall at appetitten har tatt igjen produksjonen, melder e24.no

Torsdag i forrige uke kom DNBs anerkjente oljeanalytiker Torbjørn Kjus med en uttalelse mange i oljebransjen har gått og ventet på:

– Det globale oljemarkedet er herved i balanse, skriver Kjus i en fersk oppdatering etter offentliggjøringen av den månedlige oljemarkedsrapporten fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

Kjus henviser til IEA-tallene som viser at mens den globale oljeproduksjonen i juli var 215.000 fat per dag lavere enn juli i fjor, hadde etterspørselen økt med 1,02 millioner fat dagen.

– Det globale tilbudet var faktisk 57.000 fat per dag lavere enn etterspørselen i juli hvis vi bruker IEA-tallene for ikke-OECD-land (...) Derav ser det globale oljemarkedet nå ut til å være i et underskudd (dog et lite et) for første gang på over to år, skriver Kjus.

Med andre ord - markedet prduserer ikke lenger mer enn det er behov for. Det er denne ubalansen i oljemarkedet som har gjort at oljeprisen begynte å falle halvveis ut i 2014. På det meste var et fat norsjøolje verdt rundt 115 dollar fatet, i dag står prisen i vel 48,57 dollar fatet.

Det var blant annet amerikanernes kraftige produksjonsvekst innen skiferolje, som tok mange på sengen da prisene begynte å stupe sommeren for to år siden. Da Opec-landene senere samme år valgte å ikke kutte i sin produksjon for å få prisene opp igjen, fortsatte oljeprisen i en kraftig utforbakke.

– Trenger 60 dollar for å få opp farten

I tillegg til oversikten over den globale etterspørselen og produksjonen, har IEA også sett nærmere på aktiviteten til amerikanske skiferprodusenter.

Skiferproduksjonen anses som en marginalprodusent i markedet, i form av at det er en produksjon som er lett å få i gang med relativt kort levetid på brønnene. Fordi næringen er preget av mange mindre aktører som raskt kan sette i gang boring vil en økning i oljeprisen etter hvert sette i gang ny skiferproduksjon som kommer inn i markedet langt raskere enn mer tradisjonelle oljekilder.

Dermed vil det komme mer olje inn i markedet relativt raskt bare prisen er høy nok. Prisfallet har imidlertid satt et press på mange skiferprodusenter, og Baker Hughes sin ukentlige riggstatistikk har vist en kraftig nedgang i aktivitet. I år begynte også den amerikanske oljeproduksjonen å falle etter rekordåret 2015.

Boreaktiviteten har imidlertid begynt å ta seg noe opp igjen etter at oljeprisen nådde sin foreløpige bunn på starten av året. IEA konkluderer imidlertid i sin rapport denne uken at amerikanske produsenter trenger en oljepris nærmere 60 dollar fatet for å få «en betydelig» fart på aktiviteten, skriver Bloomberg.