Skarv-prosjekt doblet på to år

BYGGES UT: Skarv har produsert olje og gass i snart tre år, men trenger flere reserver for å holde aktiviteten oppe. foto: BP

BP Norge er nærmere ett av de største industriprosjektene i Nord-Norge i årene som kommer, utbyggingen av Snadd-feltet ved Skarv. I 2014 satte BP Norge sammen ei prosjektgruppe, som skulle studere en eventuell utbygging av olje og kondensat-funnet Snadd, som ligger like ved Skarv-feltet, vest av Sandnessjøen. Så sent som for et par år siden antydet BP at Snadd- funnet inneholdt 100 millioner fat væske, og kunne bygges ut for en antydet prislapp ikke mer presist enn «flere milliarder kroner», avhengig av valgt utbyggingsløsning og antall brønner som må bores. Volumberegningen vokste til 150 millioner fat.

Doblet omfang

Men nå går BP Norge ut med flere detaljer om prosjektet, som viser at utbyggingen er omtrent doblet i omfang i løpet av et par år.

• BP sier nå at Snadd-feltet rommer rundt 200 millioner fat utvinnbare «oljeekvivalenter» (gass og kondensat), reserver som i disse dager har en førstehåndsverdi på i overkant av 80 milliarder kroner (vår beregning basert på oljepris 50 dollar). Oppjusteringen av størrelsen på reservene er blant annet resultat av testproduksjon fra en brønn i Snadd-området.

– Volumene har variert en del. Vi brukte lenge et estimat rundt 150 millioner fat, men har fått bedre oversikt etter lengre tid med tekstproduksjon, sier direktør for informasjon og samfunnskontakt i BP Norge, Olav Fjellså.

Til sammenligning rommer første byggetrinn på Skarv rundt 100 millioner fat olje. I vår markerte Statoil at Norne gjennom hele feltets levetid på 17 år har produsert 625 millioner fat olje.

•  BP sier nå at de opererer med en investeringsramme rundt 15-20 milliarder kroner. Til sammenligning kostet Skarv-prosjektet, med produksjonsskip og rørledning, til slutt nærmere 44 milliarder kroner. Aasta Hansteen-prosjektet, inkludert rørledningen Polarled er beregnet å koste i overkant av 50 milliarder kroner.

• BP sier nå at utbyggingen av Snadd planlegges i to faser. Først tre brønner med produksjon fra 2020, før en fase to med ytterligere tre brønner med produksjon fra 2024.

– Hva betyr det at dere får fra en fase, til to faser utbygging?

– Dette er primært for å optimalisere innfasingen mot produksjonsskipet på Skarv, opplyser Fjellså.

Ombygging

– Hva vil kreves av modifikasjon på skipet for å ta inn de nye reservene?

– En del modifikasjoner vil finne sted, men det er for tidlig å tallfeste dette, ifølge Fjellså.

– Hvordan fordeler anslåtte kostnader på 15-20 milliarder seg mellom boring, subsea-utstyr, og ombygging på Skarv?

– Det er for tidlig å si. Dette vil vi få svar på når vi ser resultatene etter anbudskonkurransen, sier Olav Fjellså.

• BP Norge jobber fortsatt med en tidsplan om at Plan for utbygging og drift (PUD) av Snadd skal oversendes til myndighetene i løpet av neste år.

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter