Statoil «gasser» på i Barentshavet

Kartillustrasjon: Statoil

Statoil har ambisjoner om å gjennomføre en større letekampanje i ulike deler av Barentshavet i 2017. I tillegg styrker selskapet sin posisjon i området gjennom flere transaksjoner med andre selskaper.

– Vi har arbeidet systematisk for å bygge en leteportefølje hvor vi kan teste gode og uavhengige prospekter i 2017 og 2018.

For 2017 ser vi lovende prospekter i ulike deler av Barentshavet. For eksempel ønsker vi å utforske Blåmann-prospektet i Goliat-området, Koigen Central i PL718 på Stappenhøyden og Korpfjell-prospektet i PL859, tildelt i 23. konsesjonsrunde, sier Jez Averty, letedirektør for norsk sokkel i Statoil i en melding fra selskapet.

I tillegg til en letebrønn i PL849 (Blåmann), som ble tildelt i TFO-runden i januar 2016, har Statoil og operatør ENI også blitt enige om å bore en ny letebrønn i PL229 (Goliat) i 2017. Statoil har allerede en rigg under kontrakt som er egnet til å operere i Barentshavet. Selskapet arbeider med å sikre partner- og myndighetsgodkjenning og for en letekampanje på 5-7 brønner i Barentshavet i 2017.

I løpet av de siste månedene har Statoil gått inn i eller øket sin andel i fem lisenser i den norske delen av Barentshavet gjennom en serie avtaler med Point Resources, DEA, OMV og ConocoPhillips.

– Transaksjonene som gir oss tilgang til nytt areal viser vår tro på fortsatt letepotensial på norsk sokkel. Vi har hatt en ledende rolle i Barentshavet gjennom 40 år og er fortsatt en garantist for høy leteaktivitet i nord, påpeker Averty.

Nye og vesentlige funn er avgjørende for å kunne opprettholde produksjonen på norsk sokkel på dagens nivå til 2030 og etter det, og områdene utenfor Nord-Norge vil spille en sentral rolle i å nå denne målsetningen. – Gjennom disse avtalene øker vi vår tilstedeværelse i Hoop-området og vi styrker oss rundt Johan Castberg, sier Averty. 

– Vi har også jobbet effektivt med å senke kostnadene gjennom å utvikle ny teknologi slik som Cap-XTM og forbedret boreeffektivitet. Brønnene i Barentshavet sørøst neste år ligger an til å bli de billigste offshore letebrønnene i hele Statoil, sier Jez Averty.  

  

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter