Aker BP kjøper lisenser fra Tullow

Foto: Henry Klæboe

Transaksjonen omfatter andeler i åtte lisenser, inkludert 15 prosent i Oda-funnet (tidligere kjent som Butch) i PL 405.

Utbyggingskonseptet for Oda er å knytte funnet opp mot Ula-feltet, og funnet er estimert til 43 millioner (brutto) fat oljeekvivalenter, ifølge Oljedirektoratet (OD).

Transaksjonen styrker også Aker BP sin posisjon i kjerneområder Nord for Alvheim, Skarv og Krafla/Askja.

Lisensene 838 og 650 ligger øst for Skarv. I lisens 650 ble det boret en letebrønn ble boret i fjor høst, uten funn. Lisens 838 har PGNiG som operatør, og er foreløpig ikke boret. Lisensene 610 og 659 ligger i Barentshavet.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter