Norge og Russland enige i Barentshavet

Foto: PGS

Til tross for et svært kjølig internasjonalt politisk klima, har Norge og Russland kommet fram til en avtale for skyting av seismikk langs den grenselinjen i Barentshavet som landene ble enige om i 2010, melder NRK

Kan krysse grenselinjen

Nå åpner avtalen for det som på fagspråket kalles Full Fold-seismikk. Det vil si at båtene med seismikkmåleutstyret får lov til å krysse grensen så langt som det er nødvendig.

I praksis dreier det seg om noen kilometer inn i nabolandets område, inkludert den tiden det tar å snu båten med måleutstyret som henger bak den, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet til NRK.

Avtalen skal etter planen undertegnes av Sergej Donskoj, som er den russiske ministeren for energi og naturressurser, og olje- og energiminister Tord Lien i forbindelse med et besøk i Oslo i slutten av november. Avtalen blir av mange sett på som svært viktig for det videre samarbeidet mellom Norge og Russland om ressursutnyttelse i nord.

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter