Støre vil lytte til alle synspunkter om Lofoten

Kart: Rystad Energy

Av NTB

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar kravet fra ungdomspartiet om varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja med ro. Han vil lytte til alle synspunkter fram mot Ap-landsmøtet i april.

– Denne kampen starter nå, slo AUF-leder Mani Hussaini fast da han åpnet ungdomspartiets landsmøte torsdag. Med partileder Jonas Gahr Støre på første rad, ga Hussaini en klar beskjed til partiledelsen.

– Vi har ett veldig tydelig krav. Det vil bli det tydeligste kravet fra AUFs landsmøte: Arbeiderpartiet må – en gang for alle – si nei til oljeboring og nei til konsekvensutredning av de sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Hussaini til NTB.

Klimaavtalen

AUF-lederen viste i talen til klimaavtalen fra Paris, der 195 land ble enige om kutt i CO2-utslipp som skal begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med 1990-nivået. – Den avtalen er ikke verdt papiret den er skrevet på, hvis ikke oljeindustrien her hjemme også blir berørt. Oljeboring i de sårbare områdene er ikke forenlig med klimaavtalen som hele verdenssamfunnet har sluttet seg til, sier Hussaini.

Vil følge diskusjonen

Støre sier at han ikke forventer annet fra AUF enn at de engasjerer seg for sitt vern-standpunkt av Lofoten, Vesterålen og Senja.

– AUF på sitt beste har klare meninger og sterke argumenter som vi gjør klokt i å lytte til. I denne saken er det sterke meninger på begge sider. Vi skal ha en demokratisk prosess fram mot et landsmøte som skal ta stilling til dette spørsmålet. Som leder skal jeg følge den diskusjonen, sier Støre til NTB.

Åpent utfall

Hussaini medgir at det blir en kamp når Arbeiderpartiet benker seg til landsmøte i april neste år.

– Utfallet er ikke gitt. Men når hele AUF mobiliserer, sammen med miljøbevegelsen og de stadig flere i Ap som ønsker en fremtidsrettet politikk, da er jeg overbevist om at vi skal vinne denne kampen, sier han. Støre sier at Aps partilag i nord skal få diskutere saken ut fra sitt perspektiv, uten føringer fra partilederen.

– Så kan det hende at jeg kommer til å ha synspunkter på denne saken når vi nærmer oss landsmøtet, men ikke nå, sier han til NTB.

Forutsigbarhet

AUF-lederen sier at vern av de sårbare områdene også er god fordelingspolitikk.

– Du kan ha så god fordelingspolitikk du bare vil, men uten at vi sikrer klodens fremtid, nytter det ikke, sier Hussaini.

– Saken vekker et sterkt engasjement som berører spørsmål om miljø, forvaltning, industri, arbeidsplasser og aktivitet. Vi er et land med mange naturressurser, og med høy bevissthet på hvilket ansvar vi har for utnyttelse av disse ressursene. De som har synspunkter i retning industriaktivitet har også rett til å bli hørt og tatt på alvor, lyder Støres kommentar.

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter