Aker PB satser videre i Sandnessjøen

Bilde: Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik (t.h) Foto: Morten Hofstad

På den første børsdagen i oktober byttet oljeselskapet Det norske offisielt navn til Aker BP på Oslo Børs. Det skjedde straks etter at fusjonsplanen mellom Det norske, Aker og BP Norge offisielt var undertegnet. Inntil videre opererer Aker BP egentlig som to selskaper, men fra desember er de både på papiret, og i praksis, ett sammensveiset selskap, melder e.24

For å skape den uavhengige og industrielle oljeaktøren som eierne ønsker, må Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik gjøre mer enn å bare kjøpe opp.

Han har satt i gang et omfattende forbedringsarbeid som allerede har satt spor, blant annet ved at selskapet har opprettet allianser med leverandørindustrien som skal drive frem nye måter å drive på. Internt vil det også komme endringer, og de ansatte følger nå spent med på hvordan resultatet blir seende ut.

Allerede nå kan toppsjefen love at ingen av kontorene til Det norske eller BP skal legges ned. Driftsorganisasjonene til de forskjellige feltene de har ansvaret for blir også liggende der de er.

I dag drives BP-feltet Skarv fra driftskontoret i Sandnessjøen, Alvheim og det kommende Ivar Aasen-feltet drives fra Trondheim, mens BPs andre felt som Ula og Valhall drives fra Stavanger-kontoret.

- Vi kommer til å ha flere levedyktige kontorer, og her inkluderer jeg Sandnessjøen, Harstad og Trondheim. Samtidig vil vi se på hvordan oppgaver distribueres mellom disse kontorene. Det bør ikke overraske noen at vi må se på hvordan vi organiserer oss mest mulig effektivt og mye vil handle om støttefunksjoner, sier Aker BP-sjefen.

Hersvik vil ikke gå konkret inn på avdelinger og funksjoner, men sier at man gjennomgår alle strukturene for å se om det oppstår overlapp når man har slått sammen Det norske og BP Norge.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter