Petroleumstilsynet:  Mennesker kunne mistet livet

Foto: Statoil

Av NTB:

Både de to gasslekkasjene og en brann på Statoils felt i Nordsjøen i helgen kunne ført til tap av menneskeliv, fastslår Petroleumstilsynet overfor Stavanger Aftenblad.

– Vi ser veldig alvorlig på alle de tre hendelsene. De er alle i en kategori der det er en storulykkesrisiko, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Inger Anda, til avisen.

Anda sier alle hendelsene var alvorlige nok til at mennesker kunne mistet livet.

Petroleumstilsynet har som ventet besluttet å granske brannen på Statfjord A-plattformen i Nordsjøen søndag. Tilsynet vurderer nå om de også skal granske de to gasslekkasjene på Songa Endurance på Trollfeltet og på Gullfaks A-plattformen.

– Målet med Petroleumstilsynets gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra til læring og erfaringsoverføring, opplyser tilsynet på sine hjemmesider.

Evakueringer

Søndag morgen måtte ansatte på Statoils Statfjord A-plattform evakueres etter at det oppsto brann i en pumpe i et utstyrsskaft. Men hendelsen på Statfjord A var altså ikke den eneste denne helgen. Lørdag måtte nemlig selskapet flytte rundt 20 av sine ansatte på boreriggen Songa Endurance på Trollfeltet etter en gasslekkasje. Og søndag ettermiddag oppsto det enda en gasslekkasje, denne gangen på Gullfaks A-plattformen. 210 personer var om bord da alarmen gikk, og alle som ikke har spesielle oppgaver knyttet til kriseberedskapen, mønstret i livbåtene.

Bekymret

SAFE, som organiserer ansatte i energisektoren, er bekymret for sikkerheten.

– Det er for tidlig å være konkret om disse hendelsene, men vi har en stigende bekymring for sikkerhetsnivået, spesielt når det spares og kuttes overalt, sa leder Hilde-Marit Rysst til bransjenettstedet enerWE.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter