Statoil skuffer: Justert driftsresultat på 636 millioner dollar

Norneskipet utenfor Sandnessjøen. Foto: Statoil

Tredje kvartal kjennetegnet ved:

• Fortsatt svake markeder, planlagt vedlikehold og kostnadsførte letebrønner 

• Sterk drift og forbedringsprogram i rute

• Positiv netto kontantstrøm og redusert gjeldsgrad

• Reduserer prognosene for investeringer og letekostnader for 2016 

– De finansielle resultatene var påvirket av lave olje- og gasspriser, omfattende planlagt vedlikehold og kostnadsførte letebrønner fra tidligere perioder. Vi leverte solid drift med sterke kostnadsforbedringer og god fremdrift i våre prosjekter, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre. 

På forhånd var det ventet et justert resultat for driften på 1002 millioner dollar, ifølge estimater innentet av SME Direkt for TDN Finans.

– Streng prioritering og fortsatt gode resultater fra forbedringsprogrammet, gjør at vi kan reduserer prognosene for investeringer og letekostnader ytterligere for 2016, sier Sætre.

Driftsresultatet for tredje kvartal var 737 millioner USD sammenlignet med 883 millioner USD i samme periode i 2015. Reduksjonen skyldtes i hovedsak lavere olje- og gasspriser, kostnadsførte letebrønner og lavere raffineringsmarginer. Fortsatt fremdrift for forbedringsprogrammet med reduserte kostnader og sterk operasjonell drift bidro positivt til resultatene.

Styret i Statoil har besluttet å betale et utbytte på 0,2201 dollar per ordinær aksje for tredje kvartal. Aksjonærene vil kunne velge mellom å motta utbytte for tredje kvartal i enten kontanter eller i nyutstedte aksjer i Statoil med en rabatt på 5 prosent.