Statoil tildeler kontrakter på Trestakk

Ilustrasjon: Statoil

Statoil tildeler i dag, på vegne av partnerne i Trestakk-lisensen, en EPCI-kontrakt til FMC Technologies og Technip Norge samt en topside-kontrakt til Aker Solutions for leveranser i forbindelse med utbyggingen av Trestakk.

FMC Technologies og Technip skal sammen levere en EPCI-kontrakt (Subsea, Umbilicals, Risers, Flowlines). Dette inkluderer bunnramme, manifold, ventiltrær, kompletteringssystem, brønnhoder, rørledninger, stigerør, kontrollsystem, kontrollkabel og marine operasjoner.

– Statoil har sammen med partnerne og leverandører jobbet godt sammen for å redusere kostnadene for Trestakk-utbyggingen.

Vi leverte en Plan for utbygging og drift til myndighetene 1. november, og det er gledelig at vi allerede nå kan sette ut kontrakter til FMC Technologies, Technip og Aker Solutions.  Utbyggingen av Trestakk er viktig for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Aker Solutions i Trondheim tildeles kontrakten for topside-arbeidet på Åsgard. Produksjonsskipet Åsgard A skal modifiseres for å ta imot olje og gass fra Trestakk-feltet. Arbeidet består i hovedsak av rørarbeid for å koble brønnstrømmen til skipet, samt oppgradering av målesystemer. Kontrakten signeres i Trondheim i dag.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter