PREZIOSO Linjebygg AS tildelt ISO-kontrakten på Goliat

Foto: Eni

PREZIOSO Linjebygg AS er tildelt en rammekontrakt med Eni Norge AS. Kontrakten gjelder ISO Service (isolasjon, stillas og overflatebehandling), samt tilkomstteknikk, sveisehabitat og relatert engineering, for Goliat-plattformen.

Kontrakten trer i kraft umiddelbart, og arbeidene offshore startes opp i 1. kvartal 2017 etter nærmere avtale. Kontrakten har en varighet på 3 år samt 3 opsjonsperioder på ett år hver, til sammen inntil 6 år. Kontraktens verdi kan komme opp i omkring 200 mill. kr., avhengig av hvor mange opsjonsperioder som bestilles.

Goliat er et oljeproduserende felt i Barentshavet, 85 km nordvest for Hammerfest. Plattformen er en FPSO, dvs. en flytende enhet for produksjon, lagring og lasting av olje.

 

- Vi er svært fornøyd med tildelingen av denne kontrakten, og vi ser frem til å starte arbeidet på norsk sokkels nordligste produksjonsplattform. Linjebygg er et kjent navn i Finnmark, fra tidligere tiders utbygging av kraftnettet. Nå kommer vi tilbake for å vedlikeholde Goliat, og vi håper på et langt og godt samarbeid med miljøet i Hammerfest, sier adm. direktør Kristoffer B. Jenssen i PREZIOSO Linjebygg AS.

- Goliat er en spennende plattform, og vi håper å kunne bidra med vår kompetanse innenfor en rekke områder. Vi gleder oss til å samarbeide med Eni Norge, og vi håper også på interesse fra byen og distriktet for å jobbe for oss i årene fremover, sier Terje Hellum, som er direktør for forretningsområde ISO i PREZIOSO Linjebygg AS.

 

PREZIOSO Linjebygg AS er etablert i Molde, Trondheim, Stavanger, Bergen og Harstad, og vil nå også etablere kontor i Hammerfest. Selskapet er en del av PREZIOSO Linjebygg Group, et konsern med base i Frankrike og aktivitet i 14 land. Det er ca. 5.000 ansatte i gruppen og en omsetning på ca. 4,5 milliarder kr pr år. Molde er hovedkontor for Nord-Europa, som er én av fire internasjonale regioner i konsernet.