IKM Consultants AS inngår avtale med Aker BP

Skarv FPSO. Foto: BP

IKM Consultants AS har sikret en 3-årig rammeavtale for innleie av personell til Aker BP.

De har blitt tildelt en rammeavtale for levering av midlertidig personell til Aker BP for perioden 1. desember 2016 til 31. desember 2019.

Avtalen har en opsjonsperiode på 2 x 1 år.

Kontrakten omfatter leveranse av midlertidig personell til kategoriene Multi Technical, Supply Chain Management, Finance og Administration.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter