Utvider TFO-området med 87 blokker

Ilustrasjon: OED

Olje- og energidepartementet (OED) utvider med 87 blokker, fordelt på 53 i Barentshavet og 34 i Norskehavet.

OED har i dag startet prosessen med neste års konsesjonsrunde i de geologisk best kjente områdene på norsk sokkel – TFO 2017 (tildeling i forhåndsdefinerte områder). Første del av prosessen er en offentlig høring av det forhåndsdefinerte området.

- Tildeling av nytt prospektivt leteareal er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk og et svært viktig verktøy i ressursforvaltningen. TFO 2017 vil bidra til aktivitet og verdiskaping i våre havområder, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

TFO-runder og de nummererte rundene er de to likestilte konsesjonsrundene på norsk kontinentalsokkel. TFO-rundene holdes årlig og omfatter modent areal på norsk sokkel. For å legge til rette for tidsriktig og effektiv leting utvides TFO-området etter hvert som områder blir mer modne og viktigheten av skrittvis utforskning avtar.

- Forslaget innebærer en betydelig utvidelse av TFO-området i Barentshavet. Gjennom denne utvidelsen legges det godt til rette for en helhetlig utvikling av Barentshavet som petroleumsprovins. Dette er viktig for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser, særlig for Nord-Norge, fortsetter Lien.

Arealet som er foreslått dreier seg om modne områder. Områdene ligger nær planlagt og eksisterende infrastruktur og er velkjente etter flere år med letevirksomhet.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter