To nye beredskapsfartøy og legevakt på helikopter

Foto: Morten Hofstad

I forbindelse med forberedelsene til oppstart på Aasta Hansteen-feltet, vest av Bodø, har Statoil bestemt seg for å utvide områdeberedskapet i Norskehavet, på strekningen mellom Heidrun og Aasta Hansteen.

Beredskapen i dag består av et redningshelikopter på Heidrun-plattformen, og et beredskapsfartøy.

• Helikopteret på Heidrun skal moderniseres med økt kapasitet og rekkevidde. I tillegg skal medisinsk beredskap i Brønnøysund utvides til døgnkontinuerlig ambulansekapasitet, en legevaktordning som kan følge ambulansetransport ved behov.

• Helikopterkapasiteten i Brønnøysund utvides til døgnberedskap, som samtidig gir større kapasitet og fleksibilitet til mer personelltransport.

• Dagens beredskapsfartøy på Norne-feltet, fases ut. Til erstatning kommer to beredskapsfartøyer som skal ha stor og liten redningsbåt, slepekapasitet, hospital, brann- og oljevernutstyrt.

Den totale områdeberedskapen med ett  SAR-helikopter på Heidrun og to områdefartøy gir en robust områdeberedskap som dekker kravene til beredskap, opplyser informasjonssjef i Statoil, Sverre Kojedal.