Nordnorsk petroleumsråd etablert

 

Nordnorsk Petroleumsråd (NNP) er etablert som det nye politiske samarbeidsorganet for petro-sektoren i Nord-Norge. 

 

- En god nyhet for den nordnorske stemmen i den nasjonale petroleumsdebatten, sier fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune, Arve Knudsen.
Nordnorsk Petroleumsråd er et politisk samarbeidsorgan mellom de tre nordligste fylkeskommunene.
I Nordland er Alstahaug, Bodø, og Narvik med. I Troms er Harstad og Tromsø med, mens Finnmark er representert av Hammerfest, Nordkapp, og Sør-Varanger.
- Alle medlemmene er politisk representert og skal jobbe for å gi Nord-Norge en samstemt røst i den nasjonale politiske debatten om petroleum. Vi er ikke enig om alt, men i de sakene som er viktig for regionen som helhet skal vi stå sammen og vise ansvar sier Knudsen.
 
Avløser kontaktforum
NNP er arvtaker til Kontaktforum for olje og gass i Nord-Norge, som i desember ble besluttet avsluttet.
- Vi kom til et punkt hvor kontaktforumet trengte fornyelse og strukturell endring, sier Knudsen.
- Vi har gjort det mindre og vi har rendyrket den politiske innretningen slik at vi blir mer slagkraftig og operativ fortsetter han.
 
Observatører
Petro Arctic deltar som fast observatør, et operatørselskap tilstede på nordnorsk sokkel skal være observatør, og en fast observatør fra Universitets- og høyskolersystemet skal rullere mellom fylkene.
Ledelsen av NNP skal rullere på mellom fylkene hvert andre år og det er Nordland fylkeskommune som skal ha ledelsen og koordinerende sekretariatsfunksjon de to første årene. For øvrig skal NNP ha et saksforberedende arbeidsutvalg bestående av de tre fylkesrepresentantene. Kommunene er invitert inn for to år av gangen, og hvilke kommuner som inviteres inn fra hvert fylke avgjøres av de respektive fylkeskommuner. Observatører utnevnes av NNP.
 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter