Stor interesse for videre utforsking av norsk sokkel

Foto: Harald Pettersen, Statoil

Olje- og energidepartementet sendte i går ut tilbud til 29 oljeselskaper om andeler i 56 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2016 (TFO 2016).

- Jeg er stolt over at vi kan tilby et stort mangfold av oljeselskaper deltakelse i 56 nye utvinningstillatelser i våre best kjente leteområder. Dette viser både at mange aktører ser store og langsiktige forretningsmuligheter i petroleumsressursene på norsk sokkel, og at regjeringens politikk virker, sier olje- og energiminister Terje Søviknes i en melding.

De 56 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (36), Norskehavet (17) og Barentshavet (3). Totalt 33 selskaper søkte på utvinningstillatelser i TFO 2016. 29 ulike selskaper får tilbud om andeler i en eller flere utvinningstillatelser, og 17 av disse selskapene får tilbud om operatørskap. (Aker BP er tilbudt hele 17 nye operatørskap i myndighetenes tilbud for TFO 2016. Røkke-selskapet styrker posisjonen utenfor Nordland med operatørskap på to blokker nordøst for Norne, der Aker BP allerede har to operatørskap fra før).

- Et forutsigbart og høyt tempo på tildeling av nye arealer er en hovedpilar i vår petroleumspolitikk. De nye tildelingene i TFO 2016 er et viktig bidrag for å sikre lønnsomme arbeidsplasser, verdiskaping og statlige inntekter til velferd, vekst og velstand, fortsetter Søviknes.      

Utgard og Byrding godkjent

Under Sandefjordskonferansen kunne også Terje Søviknes overrekke godkjenning av plan for utbygging og drift av olje- og gassfunnene Byrding og Utgard i Nordsjøen. Utgard er et gass- og kondensatfelt som ligger på norsk og britisk sokkel, om lag 21 kilometer vest for Sleipner-feltet i Nordsjøen. Planlagte investeringer er om lag 3,5 milliarder kroner. Byrding ble funnet i 2005 og ligger nord for Troll-feltet. Forventede investeringer er nær en milliard kroner.

Om TFO - konsesjonsrunder

TFO-konsesjonsrundene omfatter de mest utforskede områdene på norsk sokkel. Utfordringene i modne områder er særlig knyttet til at den forventede funnstørrelsen går ned. Små funn vil ikke kunne bære en selvstendig utbygging, men kan ha god lønnsomhet når de kan utnytte eksisterende og planlagt prosesseringsutstyr og transportsystemer eller sees i sammenheng med andre funn eller planlagte utbygginger. Det er derfor viktig med tidsriktig påvisning og utnyttelse av slike ressurser.

TFO-konsesjonsrunder starter med at det foretas en vurdering om utvidelse av TFO-området. For TFO 2016 ble et forslag til område sendt ut på offentlig høring med frist 8. januar 2016.  TFO 2016 ble deretter utlyst 17. mars 2016, og søknadsfristen var 6. september 2016. Mer om konsesjonsrunder.

Etter at selskapene har akseptert tilbudene som er beskrevet her vil endelige tildeling fastsettes av Kongen i statsråd. 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter