Jubel for innertier på Norne

FEST I HARSTAD: Statoils produksjonsdirektør for Norne Kristin Westvik (t.v.), sammen med geolog Thea Broch, Bjarne Rafaelsen, letedirektør på norsk sokkel, Geir Richardsen og Vebjørn Thingnes. foto: Øivind Arvola

Statoils oljeletere i Harstad jubler for treff på første forsøk i arbeidet med å sikre et tiår forlenget liv for Norne-skipet.

Leteboringen på «Cape Vulture» startet 4. desember med «Deepsea Bergen», da riggen ankret opp fem kilometer nordvest for Norne-feltet, 200 kilometer vest for Sandnessjøen. Tross mye dårlig vær tok det bare drøye seks uker å få bekreftet et betydelig funn av olje og gass nordvest, nesten tre kilometer nede i fjellet.

Betydelig funn

Oljedirektoratet beregner funnets størrelse i spennet 20-80 millioner fat (olje og gass), mens lisenspartner Eni Norge anslår funnet til 70-200 millioner fat. Differansen har sammenheng med at Eni Norge angir hele funnets størrelse, mens Oljedirektoratet opererer med hva de tror er faktisk mulig å få ut.

• 200 millioner fat er til sammenligning volumet Aker BP skal hente ut av den planlagte Snadd-utbyggingen på Skarv, til en anslått kostnad rundt 15-20 milliarder kroner.

Statoil har som målsetting for Norne-området å produsere mer enn 60 prosent av påviste reserver. Norne har siden starten i 1997 produsert mer enn 625 millioner fat, til en brutto verdi av over 500 milliarder kroner.

– Norne er allerede en suksess langt utover det man forventet seg da feltet ble funnet. Norne har vært ryggraden i vår satsning i nord fra begynnelsen og funn som Cape Vulture bidrar til ytterligere forlengelse av driftsperioden og til å opprettholde aktiviteten i Norskehavet, sier Siri Kindem, som er leder for Statoil i Nord-Norge.

– Flinke folk

Statoil snakker om «et nytt letekonsept for Nordlandsryggen» som nå har slått til, uten at det framgår tydelig hva dette er.

Boringen traff først på et omtrent fem meter høyt belte med oljeholdig fjell, og en 13 meter høyt belte med gass. Lenger ned i fjellet ble det funnet et åtte meter høyt oljebelte i porøs sandstein, som Oljedirektoratet mener har «moderate til gode reservoaregenskaper», det vil si bergarter som tillater olje og gass å strømme gjennom fjellet.

– Dere gjør et såpass vesentlig funn, på første forsøk. Hva kan dere si om metodikken som er fulgt i lete-teamet, har dere brukt elektromagnetisk seismikk?

– Type seismikk vi har brukt er ikke viktig her. Dette er mer et resultat av langsiktig undergrunnsarbeid, med fokus på nye letemodeller og kreativitet - stikkord: flinke folk, sier letedirektør for Nord-Norge i Statoil, Geir Richardsen, til Helgelands Blad.

I første omgang betyr det nye funnet at det blir mer leteboring i området vest og nord for Norne, med tilhørende rigg- og baseaktivitet i land.

• Brønn 6608/10-17 S ble boret av Deep Sea Bergen, som nå er på vei til utvinningstillatelse 159 B, sør for Norne, for å bore letebrønn 6507/3-12, av Statoil døpt «Mim». Operasjonen er planlagt å vare i 44 dager.