«Songa Encourage» skal jobbe på Norne og Alve

Foto: Songa offshore

Statoil har fått Petroleumstilsynets (Ptils) samtykke til bruk av «Songa Encourage» til brønnaktiviteter på Norne, Norne satellitter og Alve.

Statoil er operatør for Norne-feltet, som ligger i Norskehavet, vest for Sandnessjøen.

Aktivitetene omfatter boring av brønner for produksjon eller injeksjon, brønnoverhaling og annen intervensjon, samt plugging. «Songa Encourage» er en halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Cat D, eid og operert av Songa Offshore.