Lundin med nytt oljefunn i Barentshavet

Kart: Statoil

Lundin og partnerne, bl.a Aker BP og Dea Norge, har gjort et oljefunn i Filicudi-prospektet, 30 kilometer nordvest for Alta- og Gotha-funnene i Barentshavet. Dette melder partner Aker BP i en børsmelding.

Reservoaret skal ha store likhetstrekk med Johan Castberg, som ligger 40 kilometer nordøst for det nye funnet. Partnerskapet vurderer å bore to nye prospekter i samme lisens innen utgangen av året. Hufsa og Hurry er anslått å inneholde henholdsvis 285 og 218 millioner fat. Lundin sier at området oljen er funnet i kan sammenlignes med Johan Castberg-funnet til Statoil, og at det finnes et ressurspotensial i lisensen 533 på opptil 700 millioner fat. Hvis det skulle vise seg å stemme vil det grovt sagt doble Lundins eksisterende funn på Alta og Gohta

Boret fra Leiv Eiriksson påtraff en 63 meter høy kolonne av olje og 66 meter høy kolonne bestående av gass. Ifølge ressursestimatet er funnet på mellom 36 til 100 millioner fat oljeekvivalenter brutto, med «en betydelig oppside som krever videre avgrensning», altså flere brønner, melder selskapet.

Barentshavet innfrir

Dette er veldig gledelige nyheter og er et nytt og viktig signal på at Barentshavet innfrir, mener Kjell Giæver og Nina Kivijervi Jonassen i leverandørnettverket Petro Arctic. Vi er fortsatt bare i startgropen av leteaktiviteten i Barentshavet og vi har stor tro på at de neste store funnene på norsk sokkel vil bli funnet nettopp her smiler representantene fra Petro Arctic. Dette funnet er veldig positivt for ressursanslaget i området og vil være ytterligere byggesteiner til en realisering av en terminalløsning på Veidnes.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter