Havet vi lever av

Foto: Leif Steinholt

I 2012 startet vi magasinet Petro Puls. Nå er vi HavPuls. Vi gjør endringen for å utvide horisonten til å omfatte flere av de viktigste næringsaktørene som lever av havet i nord. Enda flere gode historier om folk og næringsliv, enda flere tema å velge mellom.

Kysten i nord står for en allerede stor, men fortsatt raskt voksende verdiskaping for nasjonen og mange lokalsamfunn. Fiskeri og havbruk står midt i en kraftig ekspansjon drevet av nærmest eventyrlige priser for produktene som selges kloden rundt. Offshorenæringen vokser også raskt med fire feltsenter i drift, ett til neste år med Aasta Hansteen, og det sjette med Johan Castberg under planlegging. Årets letesesong i Barentshavet kan snu olje-Norge på hoved, hvis de mest optimistiske prognosene slår til.

Offshore og havbruk får stadig flere berøringspunkter gjennom utveksling av teknologi. Havgående oppdrettsanlegg er under planlegging flere steder, konstruksjoner som tegnes av offshore-ingeniører. Dessuten er sameksistens mellom landets to viktigste eksportnæringer kilde til noen av tidens mest tilspissede politiske konfliktsaker, spørsmålet om åpning av områdene rundt nordre Nordland og sør-Troms.
 
Vi ønsker å fortelle disse historiene til lesere i resten av landet, noe vi oppnår gjennom distribusjon av bladet med Finansavisen og Helgelands Blad samt digital nedlasting på petropuls.no eller havpuls.no