Vil seile fra Stavanger

SEILER FORBI: Boreriggen Transocean Spitsbergen på Stifjorden utenfor Løkta, desember 2013. foto: Arnt Skogsøy

Når oljeselskapet Repsol starter boring utenfor Røst i nærmeste framtid, hentes det tunge utstyrer fra Stavanger. Asco på Horvnes må permittere folk.

Helt siden leteboring startet på sokkelen utenfor Nordland, og oljebasen ble etablert i Sandnessjøen tidlig på 1980-tallet, har det vært en hard konkurranse om oppdragene mellom Sandnessjøen og Kristiansund.

Men det finnes knapt minner om at et operatørselskap har valgt å kjøre sine supplybåter helt fra Stavanger.

Det skjer nå i forbindelse med letebrønnen «Stordal» vest av Røst, som det spanske oljeselskapet Repsol er operatør for. Brønnen skal bores med riggen Transocean Spitsbergen, nordvest for det kommende Aasta Hansteen-feltet. Målet er å finne mer gass i området.

Tar utstyr fra Stavanger

Det er på det rene at Repsol vil hente alt tungt utstyr, som borerør og borestreng, fra Asco-basen i Tananger utenfor Stavanger, og frakte dette med båt hele veien opp til feltet, som ikke ligger langt fra grensen til det sørlige Barentshavet.

– Vi er informert om at det blir seilinger direkte fra Tananger og ut til riggen med en god del utstyr. Vi er også forklart årsaken til dette, opplyser Ståle Edvardsen som er basesjef for Asco i Sandnessjøen.

Sandnessjøen får likevel båt- anløp, men baseselskapne har sine inntekter knyttet til antall tonn gods over kai. Dermed vil Repsol-operasjonen gi mindre økonomisk effekt for Asco i Sandnessjøen.

Asco må derfor i en periode framover permittere ti personer (fem årsverk), men i en rotasjonsordning, som fordeler permitteringsperioden på alle nærmere 30 ansatte.

– Redusere risiko

Talsperson i Repsol Norge AS, Grethe Foldnes, sier opplegget er laget for «å redusere logi- stikkrisiko samt organisere logistikken så optimalt som mulig».

– For Stordal-brønnen, som ligger langt til havs (357 km nordvest for Sandnessjøen), har vi altså kommet frem til at beste løsning for denne brønnen er i å mobilisere utstyr fra forskjellige baser, skrive Fold- nes i en epost til Helgelands Blad.

– Leverandørene våre på utstyr er lokalisert i Stavanger. Utstyr som har dyr daglig leie vil være lønnsomt å mobilisere med fartøy direkte fra Stavanger, istedenfor å sende utstyret opp med fartøy via Sandnessjøen, og deretter med båt. Dette gir en kostnadsbesparelse, men vi får også redusert risikoen ved at vi unngår at tungt utstyr for eksempel fraktes på bil over lange distanser. Det er snakk om to seilinger som går direkte fra Tananger til Stordal.

– Riggen vil ha to ukentlige seilinger fra Sandnessjøen, som vil levere følgende: Diesel, vann, borevæsker, sement kjemikalier, rigg supply fra Transocean, proviant, helikop- terdrivstoff, søppelkontainere, og annet utstyr. Også en del utstyr i retur vil gå via basen i Sandnessjøen, skriver Foldnes.

Riggene kommer

Situasjonen så lenge ut til at basemiljøet på Horvnes skulle kunne få kontinuerlig rigg-leveranser ut dette tiåret, basert på annonserte boreprogram. Dette er fortsatt situasjonen, men en forsinkelse i Statoil på oppstart av brønnservice med riggen Songa Encourage, gjør at forsommeren plutselig ikke byr på leveranser til rigger i det hele tatt.

Mot slutten av året er det ventet at produksjonsboringen på Aasta Hansteen-feltet starter, med minst ett års varighet. Deretter skal Aker BP starte boring på Skarv, også dette en omfattende operasjon.

¤ Statoil varsler til Helgelands Blad at ytterligere leteboring i Norne-området for tiden ligger til aktiv vurdering etter to lovende funn tidligere i år.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter