Investerer 20 milliarder i nye prosjekter

Ny teknologi og prosjektforbedringer utløser nye investeringer på Njord og Bauge-feltene i Norskehavet. I dag leverer Statoil på vegne av partnerskapene i lisensene planene for utbyggingene til olje- og energiminister Terje Søviknes, melder selskapet i en melding.

- Da vi leverte plan for utbygging og drift for Njord-utbyggingen for over 20 år siden, anslo vi at feltet ville vært nedstengt i 2013. Med ny teknologi, prosjektforbedringer og et nært samarbeid med partnerne og leverandørdustrien, ser vi nå muligheter for å skape betydelige verdier i 20 nye år på Njord, sier Margareth Øvrum konserndirektør for Teknologi, Prosjekter og Boring.

- Det er endret plan for utbygging og drift av Njord-feltet og plan for utbygging og drift av det nye Bauge-feltet som blir levert til norske myndigheter i dag.

Investeringene i begge feltene utgjør til sammen 19, 8 milliarder kroner (Njord 15,7 milliarder kroner og Bauge 4,1 milliarder kroner).

– Njord og Bauge-utbyggingene innebærer nye muligheter for leverandørindustrien. Både Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo skal oppgraderes. I tillegg skal vi bygge ut et nytt undervannsanlegg, bore nye brønner og gjennomføre omfattende marine operasjoner, sier Øvrum.

Videreutvikling av Njord-området med oppgradering av Njord-installasjonene og utbygging av Bauge-feltet er viktig for industrien i Midt-Norge og videreutvikling av Norsk sokkel.

Njord i produksjon frem til 2040 er viktig for våre kompetansemiljøer i Kristiansund og Stjørdal og leverandørindustrien i Midt-Norge. Med et oppgradert feltsenter og ny infrastruktur på Njord, åpner det seg muligheter for utvikling av også andre felt i området, sier Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift Nord i Utvikling og produksjon Norge.

Arbeidet som gjøres med Njord A-plattformen på Kværner Stord vil tilrettelegge for tilknytning av Bauge samt potensielle fremtidige tredjeparts tilknytninger.

Njord A og Bravo skal oppgraderes for å hente ut gjenværende ressurser på Njord, Hyme og Bauge-feltene.

Gjenværende ressurser på Njord og Hyme-feltene utgjør 175 millioner fat oljeekvivalenter. Dette tilsvarer like mye reserver som allerede er produsert på Njord-feltet siden produksjonsoppstart i 1997. I tillegg kommer 73 millioner fat oljeekvivalenter på Bauge.

Bauge-feltet skal bygges ut med én havbunnsramme, to oljeprodusenter og en vanninjektor. Bauge-ressursene skal fases inn til Njord A-plattformen. Dette alene bidrar til å øke levetiden for Njord-feltet med tre år.

Begge prosjekter skal starte produksjon i slutten av 2020. 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter