Ser økt aktivitet

SJEF: Ståle Indregård er administrerende direktør i Helgeland Invest. Foto: Morten Hofstad

Helgeland Invest tok lakse-bølgen i fjor, men ser tegn til oppsving på Helgelandsbase i år.

Helgeland Invest, som ble til ved sammenslåing av Helgeland Invest i Sandnessjøen og ROI Invest på Mo, tjente 16,6 millioner i fjor, i stor grad på grunn av medeierskapet i Vig- ner Olaisen AS på Lovund, som kontrollerer Nova Sea.

Regnskapet for 2016 gjøres opp med samlede verdier i Helgeland Invest på 360 millioner, etter at eierne er tilgodesett med åtte millioner i aksjeutbytte, ifølge årsrapporten.

Helgeland Invest eier 37,9 prosent av Helgelandsbase Holding på Horvnes i Sandnessjøen, og skriver at årsresultatet i basekonsernet endte med et tap rundt tre millioner i fjor.

Utsikter til økt riggaktivitet trekkes fram som et vesentlig lyspunkt for basedriften i år.

Aasta Hansteen-utbyggin- gen skal settes i drift i løpet av neste år, og allerede nå begynner utstyr til prosjektet å ankomme baseanleggene på Horvnes.

«Det forventes økt etterspørsel etter både bygg og uteareal for lagring i 2017. Det samme gjelde operasjonelle aktiviteter på basen», heter det i årsberetningen, som også legger vekt på utfallet av politiske beslutninger rundt Nordland VI.

En annen stor investering er eierskapet til halvparten av Mo Industripark, som gjorde opp fjoråret med et overskudd nærmere 20 millioner.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter