Vant riggoppdraget på Aasta Hansteen

Foto: Per Karlsson

Statoil har gitt oppdraget med å bore seks produksjonsbrønner på Aasta Hansteen-feltet, vest av Bodø, til Transocean Spitsbergen.

Boringen er planlagt å starte rundt årsskiftet.

Oppdraget er verdt 95 millioner dollar, tilsvarende rundt 820 millioner kroner, som inkluderer en rekke boretjenester.

Den samme riggen startet denne uka boringen av letebrønnen «Stordal» for operatøren Repsol, nordvest for Aasta Hansteen.

– Vi har hatt gode erfaringer med Transocean Spitsbergen, som har levert sikre og effektive operasjoner for oss på norsk sokkel tidligere. Det er en allsidig rigg som er vinterisert, den kan bore på store havdyp, og kan både ankres eller være i en dynamisk posisjon. Den har dobbelt boretårn, som er et positivt bidrag til effektive operasjoner, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring & brønn i Statoil.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter