Satser på lakseservice

MYE ARBEID: Vask og løpende vedlikehold av oppdrettsanlegg er arbeidsintensivt. Nova Sea vil ansette 15 personer til slik virksomhet på konsernets anlegg. foto: Nova Sea

Nova Sea trenger 15 stillinger til ny storsatsing innenfor vask og service på oppdrettsanlegg. Nova Sea i Lovund har kjøpt Seløy Aquaservice i Herøy, og stifter nå Nova Sea Aquaservice AS.

Fra Herøy til Stokkvågen

I denne sammenheng trenger det nye selskapet 15 nye medarbeidere til å drive firmaets tre servicefartøyer som skal drive med vask og inspeksjon av oppdrettsanlegg.

– Per i dag så har dette selskapet bare leid inn mannskap til de tre fartøyene som bedriften eier. Nå skal vi ansette selv, forteller Hege Storheil, som er daglig leder i Nova Sea Aquaservice AS.

– Basen for disse båtene blir flyttet fra Hestøya på Herøy til Stokkvågen, ifølge Storheil.

Eneste kunde

Bakgrunnen for endringen er at Nova Sea AS eide 34 % av Seløy Aquaservice og Seløy Holding AS eide 66 %. Nova Sea kjøpte aksjene til Seløy Holding AS i april og er nå eneeier av selskapet. Selskapet har derfor også byttet navn.

– Seløy Aquaservice AS hadde så å si Nova Sea AS som eneste kunde. Du kan derfor si at dette på en måte er en eksisterende aktivitet som Nova Sea tidligere utførte fra et selskap de var deleier i, men som de nå skal utfører selv ved sitt eget heleide selskap, ifølge Storheil.

Kvalifikasjoner

Nova Sea Aquaservice vil først og fremst trenge mannskap på båtene. Da søkes personer med relevant utdanning og erfaring, spesielt med bruk av kran, fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV), og relevant maritim erfaring.

Firmaet trenger også en industri- eller skipsmekaniker, som kan drive service og vedlikehold på firmaets fartøyer og utstyr.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter