Bygger verdens største brønnbåt

Sølvtrans bestiller verdens største brønnbåt fra Havyard. Og verdens største skal også by på verdens beste fiskevelferd.

Brønnbåten blir 116 meter lang og 23 meter bred. Skipet som får navnet Ronja Storm får plass til 7.450 kubikkmeter vann i fisketankene, noe som er over dobbelt så mye som normalt store brønnbåter. I tillegg skal båten kunne ta med seg 5.000 kubikkmeter ferskvann. Etter levering skal den inn på en ti-årskontrakt for oppdrettsselskapet Huon ved Tasmania utenfor Australia. Tasmania har knapphet på ferskvann både når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet. Dette er løst ved at det nye Havyard-designet får utstyr som kan produsere nesten 17 millioner liter ferskvann per døgn.

"Laksehospital"

Ferskvannet blir brukt til «laksehospital». Fisken blir tatt opp av merdene og svømmer i ferskvann for å bekjempe den amøbiske gjellesykdomen AGD. På Tasmania skjer dette omtrent en gang i måneden. Med det gigantiske ferskvannanlegget og de enorme tankene, kan man ta fisken i en hel 240-meters merd og behandle samtidig.

- Det er en stor fordel og vil stresse fisken mindre. Det igjen gir både bedre kvalitet på fisken og kortere avbrekk i veksten for fisken, sier CEO i Sølvtrans, Roger Halsebakk.

Den store produksjonen av ferskvann i tillegg til renseanlegg som gjør at vannet kan brukes flere ganger, fører til at båten slipper å avbryte arbeidet og gå til land for å fylle nytt vann så ofte som andre båter må.

Verdens største brønnbåt vil koste vel 500 millioner kroner.Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter