Vil gjøre mer i nord

BYGGES UT: AkerBP-opererte Skarv produserer nå olje og gass i sitt femte år, og skal få flere reserver gjennom utbyggingen av Snadd-satellitten. foto: Aker Bp

 

Mer samarbeid, mer innkjøp, mer aktivitet. Det er budskapet fra ledelsen i AkerBP, som har brukt uka i Sandnessjøen.

Skarv-feltet er inne i sitt femte driftsår, og operatørselskapet AkerBP rykker stadig nærmere en utbygging av olje- og gassfeltet vest av Sandnessjøen, som samlet er anslått til å koste omkring ti milliarder kroner.

Stor utbygging

Utbyggingen av Snadd-feltet har vært gjennom investeringsbeslutning i Skarv-lisensen, og plan for utbygging og drift er planlagt sendt til myndighetene i løpet av høsten.

– Vi kommer til å bestille det mest tidskritiske subsea-utstyret allerede i høst, sier kommunikasjonsdirektør Olav Fjellså til Helgelands Blad.

Han antyder dessuten at Snadd-prosjektet, som hittil har vært planlagt delt i to faser med produksjonsstart i henholdsvis 2020 og 2024, studeres slått sammen til en gjennomføringsfase, med samlet investeringsestimat rundt 10 milliarder kroner.

Boring av produksjonsbrønner, aktiviteten som normalt gir god aktivitet i land, planlegges uansett startet i løpet av neste år.

Lokale innkjøp

Denne uka har flere ledere i selskapet brukt tid med egne ansatte i Sandnessjøen, lokale bedrifter, kommunale- og fylkeskommunale myndigheter, for å berede grunnen for større lokal aktivitet.

– Vi skal ha minst like stort aktivitetsnivå lokalt som vi har hatt, eller større, sier Fjellså.

Skarv kjøper varer og tjenester for flere hundre millioner kroner i året. Ett grep for å øke aktiviteten lokalt på Helgeland er å legge til rette for større grad av leveranser fra regionen i feltets driftsfase.

– Vi har fått innspill om større grad av desentralisert innkjøpsstrategi, der vi vil benytte vår lokale organisasjon til å bidra til utformingen av kontraktsvilkår. Vi må bli flinkere til å legge til rette for lokalt kontraktinnhold, sier Fjellså.

Mer ved Nordland

Uavhengig av Skarv-utbyggin- gen ser AkerBP på mulighetene for å øke aktiviteten utenfor Nordland.

– Vi er et selskap som skal bli større. Derfor har vi satt av 2,5 milliarder dollar til oppkjøp på norsk sokkel, sier Fjellså.

Neste år planlegges en letebrønn utenfor Helgeland, fortrinnsvis i et område som kan knyttes til Skarv, hvis funn. Men nord for Skarv og Norne er AkerBP operatør for flere lisenser, som studeres for boring.

– Vesentlige funn der kan gi egne feltsenter, sier Fjellså, som er varsom med å understreke at det må bores og gjøres funn før man begynner å snakke om nye utbygginger. Likeså i Barentshavet, der selskapet er operatør for en av de mest spennende lisensene helt nord mot grensen til Russland.

Skole

I Sandnessjøen ser AkerBP på muligheten for å slippe flere aktører til i subsea-anlegget på Horvnes, enten det er aktører fra andre bransjer, eller elever fra yrkesfag på Sandnessjøen videregående.

Skolen har fått to offshore livbåter, som for tiden ligger på Holmen. Skolen vil også få et brukt «juletre» (kontroll- ventiler) fra Jette-feltet i Nordsjøen, som kan benyttes til å «mekkes» på i skolens verksted.

En bred samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune blir i disse dager fornyet for noen år framover.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter