Nå kommer subsea-parken

Statoil og BP går nå ut med felles anbud på verksted og lager for subsea-utstyr i Sandnessjøen.

 

MARS 2012: BP lanserte sitt subsea-initiativ i mars 2012 sammen med fylkeskommunen, her representert ved assisterende næringssjef i Nordland Fylkeskommune, Terje Stabæk (t.v.), og direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i BP, Olav Fjellså.

Petro Puls: Morten Hofstad

Første gang BP snakket åpent om ambisjoner for et subsea-anlegg i Sandnessjøen, var i februar 2011. Et konkret forslag til anbud fra leverandører ble presentert for et års tid siden. I mellomtiden har Statoils Aasta Hansteen-utbygging skutt fart, og Statoil meldte seg på subsea-initiativet i oktober i fjor.

Anbud
Etter dette skal det ha pågått diskusjoner mellom de to oljegigantene, om hvordan ei satsing i Sandnessjøen skal skje. Nå er prosessen kommet så langt at de to oljegigantene går ut med invitasjon om å levere anbud, etter det Helgelands Blad erfarer.
• Statoil og BP vil leie felles verksted og lager for subseautstyr i Sandnessjøen.
• Tomtebehovet er anslått til minimum 24 mål, med mulighet for framtidig utvidelse.
• Verkstedet skal være minimum 1.750 kvadratmeter, og ha mulighet for framtidig utvidelse.
• Lageret skal være minimum 3.500 kvadratmenter, også dette med mulighet for framtidig utvidelse.

Målt i kvadratmeter vil disse anleggene omtrent tilsvare Asco-anlegget på Horvnes, og den nye Norne-hallen som ble tatt i bruk denne uka.
•  Anlegget skal ha lokaler for kontorer, tekniske tjenester, og personal.
•  Subsea-anleggene må ligge ved kai og ha generelt god tilkomst fra sjøen.

OKTOBER 2012: Statoil kom på banen i oktober i fjor og ville være med på subsea-satsing i Sandnessjøen. Ordfører i Alstahaug, Bård Anders Langø (t.v.), tok i mot kommunikasjonsdirektør i Statoil for norsk sokkel, Jone Stangeland, konserndirektør i Statoil for utvikling og produksjon på norsk sokkel, Øystein Michelsen, leder av nordområdeinitiativet i Statoil, Øivind Dahl-Stamnes som er fra Sandnessjøen.

Snarlig utlysning
Planen er å legge ut den formelle anbudsinnbydelsen for bygging og utleie av det felles subsea-anlegget «i midten av mai», får Helgelands Blad opplyst.
Foreløpig vet vi at BP vil lagre og vedlikeholde havbunnsutstyret til Skarv-feltet i Sandnessjøen. Skarv-feltet har foreløpig fem bunnrammer, produsert av General Electric.
Statoil har lokalisert de tre bunnrammene på Norne-satellitten Skuld til Sandnessjøen, sammen med de kommende tre bunnrammene på Aasta Hansteen. Utstyret til begge Statoil-feltene kommer fra Aker Solutions.
Hele Norne-området har til sammenligning 15 bunnrammer, ett av de største subsea-anleggene på norsk sokkel. Hvorvidt Norne-anlegget også vil komme til Sandnessjøen, er foreløpig et åpent spørsmål.

Tilbydere
Det er antatt at både Helgelandsbase og Asco kan være aktuelle tilbydere på Horvnes. På Strendene kan Coastbase Nordland være en høyaktuell tilbyder, muligens i tillegg til – eller i samarbeid med - Aker Solutions.
Andre aktører utenfra har etter det Helgelands Blad forstår undersøkt mulighetene for etablering i Sandnessjøen etter at subsea-initiativet ble mer konkret.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter