Tørr brønn vest for Aasta Hansteen-feltet

Foto: Arnt Skogly
 
Repsol Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 705, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6705/7-1.

Brønnen er boret om lag 80 kilometer nordvest for Aasta Hansteen-feltet i den nordlige delen av Norskehavet. Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Niseformasjonen).

Brønn 6705/7-1 påtraff to reservoarintervaller med til sammen om lag 200 meter mektige sandsteiner i Niseformasjonen med god til moderat reservoarkvalitet. Reservoarbergartene har kun svake spor av gass. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det ble utført datainnsamling og prøvetaking. Brønn 6705/7-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Spitsbergen. Etter et kort opphold skal riggen videre til britisk sokkel for å bore tre brønner for Statoil.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter