Fikk 80 søkere

SERVICE: «Nautilus Nova», inspeksjons- og notvaskefartøy som skal drive service for Nova Sea. Foto: Kari-Ann Dragland Stangen

Nystartede Nova Sea Aquaservice fikk 80 søkere til 15 stillinger.

Servicefirmaet Nova Sea Aquaservice AS er stiftet for å drive tre servicefartøyer for vask og inspeksjon av oppdrettsanlegg i Nova Sea-konsernet. Nylig gikk firmaet ut med utlysning av 15 stillinger.

Ved søknadsfristens utløp fredag, lå hele 80 søknader i bunken.

Mannskap

Firmaet søkte først og fremst båtmannskap med relevant utdanning og erfaring, spesielt med bruk av kran, fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) og relevant maritim erfaring.

Firmaet skal også ansette en industri- eller skipsmekaniker, som kan drive service og vedlikehold på firmaets fartøyer og utstyr.

– Av dem jeg har gått gjennom fram til nå, så er det mye bra og relevant kompetanse hos søkerne. Geografisk sett er en stor andel av søkerne fra Nordland, opplyser daglig leder Hege Storheil.

Heleid

Firmaet er resultat av at Nova Sea AS eide 34 prosent av Seløy Aquaservice, og Seløy Holding AS eide 66 prosent. Nova Sea kjøpte aksjene til Seløy Holding AS i april og er nå eneeier av selskapet. Selskapet har derfor også byttet navn.

Seløy Aquaservice AS hadde Nova Sea AS som primærkunde. Mannskapet på de tre fartøyene var innleid fra søsterselskapet Seløy Undervannsservice, og ble derfor ikke med videre i det nye selskapet.

Nå vil aktiviteten i firmaet i et heleid firma under Nova Sea. Basen skal ligge i Stokkvågen, men daglig leder Hege Storheil skal ha kontor i Sandnessjøen.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter