Tror ikke på ny offshorebase i Lofoten

BLIR SENTER: NorLense på Fiskebøl blir en del av det nasjonale senteret for oljevern og marin forsøpling. Foto: Trym Ivar Bergsmo/samfoto, Scanpix

Eventuell leteboring utenfor Lofoten vil bli forsynt fra Sandnessjøen, tror prosjektleder.

I helga besøkte statsminister Erna Solberg anlegget til Nor-Lense i Fiskebøl for å fortelle at regjeringen lander et lenge ventet oljevern- og miljøsenter i en delt løsning mellom Fiskebøl og Svolvær.

Spørsmålet om åpning for leteboring utenfor Lofoten er fortsatt uavklart, selv om Arbeiderpartiet og LO denne våren har gått inn for en kompromissløsning i spørsmålet om konsekvensutredning.

Enda en base?

Med miljøbasen på plass i Lofoten, kommer spørsmålet om hvor landstøtte til eventuell leteboring skal hentes. Prosjektleder i Olje- og gassklynge Helgeland, Andreas Inselseth, mener leteboring må støttes fra etablert basestruktur på Helgeland.

– Dersom Nordland VI åpnes, er det i mitt syn helt naturlig at aktivitet i det området forsynes fra Helgeland. Dette er nok det eneste alternativet med mindre det skjer noe drastisk i forhold til basestruktur, som for eksempel ny forsyningsbase et sted, noe som virker lite sannsynlig, sier Inselseth.

I begrunnelsen for svaret ligger en erkjennelse at baseanleggene som allerede er på plass på Horvnes i Sandnessjøen allerede har kapasitet til å ta langt høyere aktivitet enn i dag.

– Hva som blir utviklet over tid i Fiskebøl/Lofoten er for tidlig å si, men jeg vil tro at en større utvikling i alle fall er avhengig av åpning i Nordland VII og Troms II, sier Inselseth.

Områdene Nordland VII og Troms II er i kompromisset fra Arbeiderpartiet først vurdert åpnet for konsekvensutredning på et senere tidspunkt. Høyre og Frp vil åpne de to områdene samtidig med Nordland VI.

 

Prosjektleder i Olje- og gassklynge Helgeland, Andreas Inselseth, i midten på bildet. Foto: Morten Hofstad

Ledende kompetanse

Regjeringen kunngjorde i helga at oljevern- og miljøsenteret i Fiskebøl og Svolvær skal jobbe med både oljevern og marin forsøpling.

– Ressursene i havet er avgjørende både for framtidig verdiskaping i Norge og for å møte globale utfordringer knyttet til mat, energi og miljø. Senteret etableres med mål om å bli et ledende nasjonalt kompetansemiljø innenfor arbeidet med oljevern og marin plastforsøpling sa Erna Solberg.

Solberg mener senteret «må ta ut potensialet knyttet til felles kunnskapsgrunnlag og nettverk mellom marin plastforsøpling og oljevern», sammen med «gjenbruk av løsninger og overføringsverdi/spleiselag mellom de to temaene der dette er hensiktsmessig».

Bredt felt

Senteret skal ifølge regjeringen jobbe over et bredt felt:

¤ Arbeide for å fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling.

¤ Være en kunnskapsformidler, rådgiver og pådriver for utvikling innenfor temaene.

¤ Tilby kundene sine tilgang til tverrfaglige nettverk, verktøy for problemløsning/nytenkning, oversikt over kunnskapsgrunnlaget og beste praksis innen oljevern og marin plastforsøpling.

¤ Bidra til tilrettelegging for og gjennomføring av tiltak knyttet til oljevern og opprydning av marin forsøpling i samarbeid med relevante fagmyndigheter.

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter