Venter mye boring

VENTER OPPGANG: Olje- og gassklynge Helgeland, fra venstre: Charles Lien (Bring), Ståle Edvardsen (Asco), prosjektleder i OGH Andreas Inselseth. foto: Morten Hofstad

Så mange som 20 brønner er under planlegging på sokkelen utenfor Nordland de nærmeste to-tre årene.

Tallet framkommer gjennom hva Statoil og Aker BP sier i siste utgave av Helgelands Blads magasin HavPuls, som kommer ut over store deler av landet i disse dager, inkludert Oslo-området.

Statoil

Mot slutten av året planlegger Statoil start på boring av produksjonsbrønner på Aasta Hansteen-feltet. Sju produsentbrønner er planlagt i første fase av feltutbyggingen.

I den forbindelse arrangerer Statoil leverandørseminar i Sandnessjøen onsdag 7. juni.

Kontrakten på leie av riggen Transocean Spitsbergen er på seks faste brønner, med opsjon på ytterligere seks til. Statoil signaliserer at opsjonene kan bli brukt på letebrønner i området omkring Aasta Hansteen.

– Vi ser på muligheten for å utnytte riggen til leteboring, sier Torolf Christensen til HavPuls.

De sju produksjonsbrønnene vil ta anslagsvis 12-14 måneder å bore, ifølge prosjektledelsen. Hvis ytterligere fem brønner blir boret er det grunn til å anta at riggen kan bli værende i det nordlige Norskehavet i omkring et par år.

Statoil studerer også mer leteboring i Norne-området, blant annet på oljefunnet «Cape Vulture», som ble bekreftet tidligere i år.

Skarv

AkerBP har så langt ikke bekreftet når de starter produksjonsboring på Snadd-utbyggingen ved Skarv, men antyder oppstart en gang i 2018. I utgangspunktet skulle Snadd-prosjektet deles i to, med tre brønner i 2018 og tre til i 2022. Men selskapet studerer nå å ta utbyggingen, som er estimert til rundt ti milliarder kroner, i en samlet fase.

I 2018 planlegger Aker BP dessuten en letebrønn i Skarv-området.

Til sammen teller de annonserte planene 20 brønner, som gjerne koster fra 100 til 300 millioner kroner, hver. Boring er en offshoreaktivitet som erfaringsvis skaper stor baseaktivitet i land, både med godshåndtering og helikoptertransport.

Klar for mer

Olje- og gassklynge Helgeland oppfatter nå viljen hos oljeselskapene til å skape industriaktivitet i land er reell og økende. Toppfolk fra Aker BP tilbrakte tidligere i mai en uke i Sandnessjøen for å informere og bygge relasjoner til leverandørmiljøet.

Statoil har over en lengre periode jobbet på lignende vis knyttet til Johan Castberg-utbyggingen, og videreutviklingen av Norne-feltet.

– De to oljeselskapene samarbeider allerede her på Helgeland. Det skaper muligheter også for oss, sier Charles Lien, som leder styringsgruppa i OGH til HavPuls.

– Samarbeidsordningene som er etablert på Helgeland gjør oss samlet sett dimensjonert for å ta større jobber, sier Ståle Edvardsen, sjef for baseoperatøren Asco i Sandnessjøen til magasinet.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter