Flertall for ny avgift på oppdrettsfisk

MER TIL KOMMUNENE: Stortinget vil at kommunene skal få større andel av verdiskapingen som skjer i havbruksnæringen. foto: harry martinsen

Havbruksnæringen stiller seg kritisk, men kommunene kan se fram til økte inntekter fra en ny avgift på oppdrettsfisk.

– Dette er en viktig seier for norske kystkommuner. Opp- drettsselskapene betaler i dag ingenting for bruk av fellesskapets havområder. Med dette vedtaket må de betale for seg, sier SVs Torgeir Knag Fylkes- nes til NTB.

SV fremmet forslaget som tirsdag fikk støtte fra Ap, Sp, Venstre og KrF da næringskomiteen avga sin innstilling. Regjeringspartiene Høyre og Frp motsetter seg den nye avgiften, som ifølge SV vil kunne gi kommunene rundt 400 millioner kroner mer i inntekt hvert år.

– Det vil bety mye for skole, helse og miljøarbeid langs norskekysten, sier Fylkesnes.

Skottland

Dersom komitévedtaket blir bekreftet av Stortinget i plenum, noe det er all grunn til å vente seg, kan en avgift per kilo eksportert ubearbeidet fisk bli innført med virkning fra 1. juli neste år.

Konkret ber vedtaket om at regjeringen i statsbudsjettet for neste år kommer tilbake med en utredning om hvordan avgiften konkret skal rettes inn. SV hentet inspirasjon fra Skottland og ville i utgangspunktet innføre en avgift på 25 øre per kilo produsert fisk.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge er sterkt kritisk til avgiften og håper partiene snur før saken kommer opp i Stortinget.

Dobbeltskatt

Ystmark viser til at lakseprisene svinger og at de gode tidene for næringen ikke kan forventes å fortsette i samme takt. Han mener avgiften er en urimelig dobbeltbeskatning av en næring som allerede betaler staten for rettigheter og økt produksjon.

– I andre land har man et annet system, med en produksjonsavgift, men der betaler de ikke for rettighetene. For å ta en sammenligning: I Norge kjøper vi huset, mens andre land leier det ut. Nå må vi både kjøpe hus og fortsette å betale leie, sier han.

Havbruksfond

Ystmark er opprørt over at stortingsflertallet ikke venter med å se hvordan modellen for det nye havbruksfondet slår ut, før en ny avgift skal introduseres. Etter det NTB forstår er det meningen at pengene fra avgiften skal inn i havbruksfondet, som i sin tur fordeler midler med 70 prosent til kommune, 20 prosent til fylkene og 10 prosent til staten.

Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) erkjenner at den nye avgiften vil gå ut over inntjeningen i havbruket.

– Definitivt. Men overskuddet i næringen er svært høyt i dag, mens kommunene som legger til rette for virksomheten får lite. Det er dette vi prøver å rette opp, sier Pollestad.

Han mener utsiktene til økte inntekter dessuten vil gjøre det mer attraktivt for kommuner å legge til rette for nye oppdrettsanlegg langs kysten.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter