Ny daglig leder i Aquaculture Innovation AS

Rolf Nordmo er tilsatt som daglig leder i Aquaculture Innovation AS, og vil tiltre stillingen etter sommerferien.

Nordmo er 59 år og utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole. Han har innehatt en rekke lederstillinger i havbruksrelaterte virksomheter nasjonalt og internasjonalt, og var som stasjonssjef sentral i etablering, oppbygging og drift av Veso Vikan forskningsstasjon i Namsos. Han har også vært adm.dir i Biotec Animal Health AS og Biorigin Scandinavia/Europe AS hvor han jobbet med FoU og globalt salg av immunstimulerende preparater til produksjonsdyr inkl. fisk, bl.a. MacroGard - en benchmark innen betaglukaner.  Nordmo har også vært adm.dir i AquaGen AS og veterinærinspektør i Landbruksdepartementet.  Han er styreleder i Emilsen Fisk AS og styremedlem i Salmo Future AS og Arctic Feed Enzymes AS hvor han også er medstifter og medeier, melder selskapet i en pressemelding.

- Styret i Aquaculture Innovation AS er svært glad for å få en kapasitet som Rolf Nordmo til å lede selskapet i en spennende periode med hovedfokus på utvikling og uttesting av bærekraftige løsninger for havbruksnæringen, sier styreleder Paul Birger Torgnes. - Nordmo sin solide kunnskap og brede erfaring fra lederstillinger innen kompetansebasert havbruk gjør at han er rett mann til å videreutvikle Aquaculture Innovation AS i tråd med styrets og eiernes målsettinger.

 - Jeg er svært tilfreds med å ha fått tilbud om å lede den videre utviklingen av Aquaculture Innovation AS, sier Rolf Nordmo. Som veterinær har jeg hele mitt yrkesaktive liv jobbet i selskaper med relasjon til habvbruksnæringen - den meste spennende og framtidsrettede næringen vi har i Norge. Aquaculture Innovation er et relativt nystiftet selskap som jobber med ny og spennende teknologi for framtidens oppdrett noe som gir potensiale for vekst i årene framover. Samarbeid og gode relasjoner til andre store aktører i regionen gjør jobben ekstra spennende. Der er også svært interessante samarbeidsmuligheter mellom Aquaculture Innovation og andre selskaper hvor jeg er involvert enten gjennom styreverv eller eierskap. 

Aquaculture Innovation AS er et heleid datterselskap av Norsk Havbrukssenter AS. Selskapet driver utvikling og uttesting av bærekraftig teknologi  og løsninger i havbruksnæringen, og er samlokalisert med Norsk Havbrukssenters øvrige virksomhet på Toft like utenfor Brønnøysund. Konsernet har en årsomsetning på ca. 200 mill. kr. og 16 ansatte.

Aquaculture Innovation AS driver en FoU-tillatelse for laks, og  har en rekke forskningsprosjekt i nært samarbeid med andre oppdrettsaktører og anerkjente nasjonale forskningsmiljø. Gjennom datterselskapet Eco Fjord Farming AS er det også søkt om 4 utviklingstillatelser for laks.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter