Optimismen er tilbake

ÅRETS HOVEDPERSON: Torolf Christensen, prosjektdirektør i Statoil for utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet. foto: Morten Hofstad

Endelig begynner hjulene å svirre igjen. Det synes å være en felles oppfatning blant deltakerne på årets oljekonferanse i Sandnessjøen.

Etter opptreden fra de tre hovedaktørene på nordlandssokkelen; Statoil, AkerBP, og

Wintershall, er ikke deltakerne på årets oljekonferanse Offshore Nordland lenger i tvil: Nå blir det mer å gjøre for aktørene på land.

Det synes å være omkvedet blant konferansedeltakere vi snakket med etter to-tre dager med formelle og uformelle møter i Sandnessjøen.

Mye på gang

Bjørn Vidar Lerøen, spesialrådgiver i Norsk olje & gass, mener bransjen de siste årene har vært gjennom «den hardeste hestekuren siden vi ble oljenasjon», og tallfester at rundt 50.000 arbeidsplasser har gått tapt siden oljeprisen falt i 2013.

– Verden trenger mer gass, og framtida ligger i nord. Vi kan tilby et langsiktig forsyningsregime for gass. Perspektivene er langsiktige, og her i nord er utsiktene veldig lyse, sa den tidligere Statoil-direktøren og redaktøren.

Nina Kivijervi Jonassen i interesseorganisasjonen Petro Arctic ser framover og mener det er belegg for anslag på investeringer for rundt 600 milliarder kroner på sokkelen i nord i årene fram mot 2030. Anslaget bygger i hovedsak på funn av olje og gass som allerede er gjort, og som er under planlegging for utbygging.

I år vil leverandører i nord trolig levere varer og tjenester for i underkant av fire milliarder kroner. Petro Arctic jobber for at tallet skal økes til 10 milliarder i året fra 2022.

Aasta Hansteen

I øyeblikket er det Statoil som har flest kjøttbein å by på. Aasta Hansteen-feltet skal starte produksjon av gass om et drøyt år, og i november starter boringen av til sammen åtte brønner, med basetjenester fra Sandnessjøen og Brønnøysund.

Prosjektdirektør Torolf Christensen kunne fortelle at etter boring av de åtte planlagte produksjonsbrønnene, har Statoil fortsatt mulighet til å bore fire letebrønner i nærområdet til Aasta Hansteen med den innleide riggen.

– Vi har påvist fem reservoar, i tillegg til de tre som nå bygges ut, sa Christensen, og viste lysbilder av svære potensielle gassforekomster i området rundt det kommende feltsenteret.

Statoil mener å kunne dokumentere at byggefasen har gitt inntekter til leverandørbedrifter på Helgeland, og øvrige Nord-Norge, på i overkant av 1,1 milliarder kroner, før boringen starter.

Statoil tallfester foreløpig ikke hva de kan love i årlig lokal omsetning når feltet kommer i drift, men basedriften vil gi en basisaktivitet på land.

Mer lokalt

På Skarv forventer AkerBP å tildele de første kontraktene på Snadd-utbyggingen en gang i løpet av høsten. Prosjektet er beregnet til totalt 10 milliarder kroner, og vil forlenge livet til Skarv fra 2024 til forbi 2030.

– Lokale underleveranser et kriterium for evaluering i bud- prosessen, sa driftsdirektør Svein Jakob Liknes.

– En av grunnene til at vi har nådd våre mål på kostnads- kontroll har vært økt innslag av lokalt innhold, sa Liknes og sier AkerBP vil bruke samarbeidet med leverandørindustrien i Sandnessjøen som «pilot» for en modell på sterke allianser med leverandørbedrifter.

AkerBP mener de har lagt igjen 1,2 milliarder i regionen gjennom utbyggingsfasen av Skarv, og sier de kjøpte varer og tjenester for rundt 530 millioner i feltets tre første driftsår, tilsvarende 14 prosent av driftsbudsjettet.

– Vi har tett dialog med Olje og gassklynge Helgeland om en prosjektskisse på hva vi kan gjøre mer av, og disse erfaringene deler vi med Statoils Norne-organisasjon.

Subsea-anlegget på Horvnes ønsker AkerBP å gjøre til et såkalt «centre og excel- lence» for vedlikehold på undervannsutstyr.

Også AkerBP har leteplaner.

– Vi ser absolutt et potensial for å finne mer olje og gass i nærområdet, om en planlagt letebrønn neste år, sa Liknes.

Tyskere vil vokse

Tyske Wintershall er medeiere i Aasta Hansteen. Kommunikasjonssjef Svein Ildgruben kunne fortelle at selskapet har egne leteplaner, i første omgang på prospekt som kan skape tilleggsreserver for Aasta Hansteen.

– Vi ønsker rask, sterk vekst på norsk sokkel.

I 2018 planlegger Winters- hall å bore letebrønnen de har døpt «Balderbrå» i lisens 894, sørvest for Aasta Hansteen.

– Vi har godt håp om at denne brønnen kan bli et tillegg til Aasta Hansteen. Kanskje kan jeg komme tilbake neste år for å fortelle om et funn. Ingenting ville gledet meg mer, sa Ildgruben. Ytterligere en letebrønn planlegges nord for Aasta Hansteen, trolig i 2019.

Arbeiderpartiet

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen fra Nordland Arbeiderparti redegjorde for partiets strategi for å åpne nye leteområder utenfor for Lofoten.

Generelt oppfordrer han oljeselskapene til å ta mer ansvar for aktivitet på land i landsdelen.

– Aktivitet offshore skal gi betydelig, jeg gjentar, betydelige lokale og regionale ringvirkninger. Industrien møtes med utrolig sterk mistro til at ringvirkninger faktisk blir levert. Den utfordringen må dere ta, sa Sivertsen og pekte på at ringvirkninger skal gi arbeidsplasser som igjen gir grunnlag for bosetting og ny infrastruktur.

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter