Endelig framme på Stord

ANKOMST: Skroget til Aasta Hansteen-plattformen ankom Stord natt til søndag på det nedsenkbare lastefartøyet Dockwise Vanguard. foto: jan arne wold, statoil

 

Det ble ikke Løkta i Dønna, men Stord i Hordaland. I helga ankom det 46.000 tonn tunge skroget til Aasta Hansteen-plattformen.

Hvor realistisk det faktisk var at sammenstillingen av Aasta Hansteen-plattformen skulle foregå på Alstenfjorden får vi ikke vite. Men Statoil gjorde et relativt omfattende undersøkelsesarbeid av innseilingen via Åsvær, ankringsforhold ved Løkta og ved Skorpa i Alstenfjorden. De undersøkte også farvannet mellom fergeleiet på Søvik og Stokka, og Hamnes-leira.

Valgte Stord

De to sistnevnte lokasjonene var aktuelle steder for å flyte av skroget fra fraktefartøyet, som i stedet landet ved Stord natt til søndag.

Kværner Stord fikk nemlig kontrakten på sammenstillingen av plattformen, blant annet fordi jobben angivelig ville bli 160 millioner kroner billigere på Stord enn i Sandnessjøen.

– Vi fant ingen spesifikke «showstoppere» i Sandnessjøen, som prosjektleder i Statoil, Torolf Christensen sa til Helgelands Blad i januar 2014.

– Vi har sånn sett kvalifisert Sandnessjøen for slike større oppdrag. Tekniske og naturgitte forutsetninger er til fordel for Sandnessjøen, sa Christensen.

Stabilitet

Nå skal den 200 meter lange, og 46.000 tonn tunge konstruksjonen flytes av det nedsenkbare fraktefartøyet Dock- wise Vanguard.

Så skal plattformskroget snus fra horisontal til vertikal stilling i vannet. For å få til dette, trekker en slepebåt ut en «propp», som lar ballastvann flomme inn i deler av skroget. Bare 40 meter av konstruksjonen vil stikke opp av vannet etter snuingen. Blant annet skal nedre del av skroget fylles med 30.000 tonn jernmalm, som skal fungere som stabiliserende faktor i konstruksjonen.

Valget av en såkalt spar-plattform, var blant annet motivert av hensynet til stabilitet i et særdeles værhardt område av norskekysten.

Utslep i april

Når dekkskonstruksjonen ankommer fra verftet i Sør-Korea et stykke ut på høsten, vil dekket bli ført inn over skroget, og satt sammen i løpet av en relativt rask prosess. Sammenstilling og klargjøring av plattformen vil skje i nærheten av Kværner Stord.

Statoil tar sikte på å benytte tidligste tilgjengelige værvindu neste vår til å starte slepet fra Stord ut på feltet vest av Bodø, det kan bli allerede i april 2018.

Det betyr at det kan ventes stor fartøyaktivitet ut fra basen i Sandnessjøen fra forsommeren og utover mot planlagt produksjonsstans på senhøsten neste år.

Se film fra heleprosjektet her